Grävarbeten i södra Prästslätten

Måndag den 14 mars påbörjar vi byte av vattenhuvudledning i södra Prästslätten. Arbetet sträcker sig från Frökenskälla vid tågstationen upp till Prästlättskolan och kan innebära begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanor i området.

Detta är ett större projektet som beräknas pågå fram till sommaren. Grävarbeten kommer till stor del att utföras på gräsmattor och grönytor men under vissa perioder kommer vi att behöva stänga av cykelbanor och gångstråk. Var uppmärksam på att tung trafik och arbetsfordon kommer att köra i området. Vänligen följ skyltar och kör försiktigt.

Vattenavstängning
Under projektets gång kommer vi att tillfälligt stänga av vattnet för fastigheter i det område där vi gräver. Löpande information om när vi stänger av vattnet i ett område kommer att skickas ut till de som berörs.

Läs mer: Information om projektet uppdateras efterhand på vår Driftsinformation under ”Aktuella projekt”/Vatten

 

Tillbaka