Rekord i leverans av miljövänlig fjärrvärme

Under kalla februari slogs ett nytt leveransrekord av grön fjärrvärme i Karlshamn. Hela 66 MW effekt från Södras massabruk gick ut till Karlshamn Energis fjärrvärmekunder.

Fredagen den 5 februari var det riktigt kallt i kommunen och i Svängsta kröp termometern ner till minus 14 grader. Då mäktade Södra i Mörrum och Karlshamn Energi med att nå den högsta maxeffekten hittills och leverera hela 66 MW till fjärrvärmenätet i Karlshamns kommun.

Energismart värmekälla

– Det är jättekul att se de här siffrorna då vi har jobbat mycket med att få ut maximal förnybar fjärrvärme till våra kunder. Fjärrvärme är en energismart och miljövänlig värmekälla, den är lokalt producerad och kommer från biobränslebaserad överskottsvärme, säger Ida Bärtfors som är affärsområdeschef värme och kyla på Karlshamn Energi.

Toppnoteringen överstiger till och med den beräknade maxkapacitet på 63 MW som Södra i Mörrum tidigare trott vara möjlig.

– Det är väldigt roligt! Vi kan konstatera att vår anläggning levererar även om det har varit utmanande i och med köldknäppen, säger Hanna Björkman, blockchef återvinning/energi på Södras massabruk i Mörrum.

Långsiktig satsning

Karlshamn Energi har ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete med Södra i Mörrum sedan slutet av 1980-talet och sedan dess har det utvecklats i takt med att fjärrvärmenätet byggts ut.

2017 gjorde Södras massabruk i Mörrum stora investeringar för att öka sin egen biobränslebaserade produktion som även gjorde det möjligt att öka leveransen av fjärrvärme. Karlshamn Energi och Södra byggde då ut med två kilometer större ledningar för att kunna få ut mer energi till hushåll och företag med fjärrvärme i kommunen.

Fortsatt hög effekt

Återvunnen överskottsvärme från Södra massabruks tillverkning blir till fjärrvärme i Karlshamn. Returvattnet som skickas tillbaka i ledningarna värms åter upp när det når Södras anläggning. En stor del av värmen är överskottsenergi som inte kan utnyttjas på anläggningen utan i stället kommer fjärrvärmekunderna till nytta.

Under den gångna kalla veckan har Södra i Mörrum fortsatt att leverera till Karlshamn Energis fjärrvärmekunder och överträffa den beräknade maxeffekten.

– Vi är jätteglada att konstatera att samtidigt som vinterkylan håller i sig så kan vi just nu värma upp karlshamnsbornas hem med 100 procent förnybar fjärrvärme, säger Ida Bärtfors.

FAKTA

Karlshamn Energis fjärrvärme är en bekväm, pålitlig och miljövänlig värmekälla. Den är lokalt producerad och målet är att vår fjärrvärmeproduktion ska vara 100 procent fossilfri. I dag levererar vi över 99 procent förnybar fjärrvärmeproduktion.

Tillbaka