Nu förnyar vi elnätet kring torget

Under vecka 12 påbörjar vi grävarbeten vid torget i Karlshamn. Det innebär begränsad framkomlighet på delar av Christopher Schrödersgatan och Kungsgatan under april månad. Arbete kommer även att ske nattetid.

Vi gräver för framtidens torg och nu är det dags att förnya elnätet i anslutning till den nya torgpaviljongen på Stortorget.
Det kommer att vara begränsad framkomlighet för trafik på vägsträckan mellan torget och kyrkan, på en sträcka av Christopher Schrödersgatan. Tänk på att hålla låg hastighet och kör försiktigt om du passerar.

Vi kommer även att utföra grävarbeten i korsningen Christopher Schrödersgatan-Kungsgatan. Dessa sker nattetid under tisdagen och onsdagen den 23-24 mars. Från klockan 20.00-08.00 råder därför genomfarts- och parkeringsförbud på en sträcka av Kungsgatan, från Kyrkogatan fram till Christopher Schrödersgatan.

Följ skyltar och hänvisningar under arbetets gång. Informationsskyltar kommer även finnas på plats för de tider då genomfarts- och parkeringsförbud gäller.

Tack för visad hänsyn!

Tillbaka