Karlshamn Energi växer!

Vid årsskiftet kommer Karlshamns kommuns VA-enhet att bli en del av Karlshamn Energi och förberedelserna är i full gång.

– Det här är fantastiskt kul. Vilken resa vi gör, säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi.

Sedan beslutet togs på kommunfullmäktige i juni att VA-enheten kommer att bolagiseras och ingå under Karlshamn Energi AB som ett dotterbolag, Karlshamn Energi Vatten AB, har det varit bråda dagar.

– Vi har satt oss in i lagar och utbildat oss inom b la VA-taxa och miljö. Vi har gjort riskanalyser och tittat på vår organisation med nya ögon då vårt företag nästan kommer att dubbleras. Och inte minst byggt ut vår fastighet så att vi kan ta emot våra nya medarbetare.

Responsen har varit positiv från både personal på Karlshamn Energi och från VA-enheten. Personal från Hamnkontoret har redan installerat sig i den nya paviljongen för att kunna ha en tätare kommunikation och skapa sig en större förståelse för varandras verksamheter – och för att lära känna varandra.

– Det här känns som en riktig nystart, säger Marika Mårtensson, VA-chef. Vi har fått ett otroligt gehör och känner oss väldigt välkomna. Och med alla utmaningar som vi står inför kommer detta att bli väldigt bra för vår kommun och för våra kunder. Med Karlshamn Energis visioner och mål så kommer vi att bli ännu starkare.

– Ja, det här blir jättebra, det är fortfarande samma människor som de möter och samma företag som fakturerar. Nu har vi vatten, elnät, elhandel, fjärrvärme och fiber samlat under samma tak, vilket underlättar för kunden men även för oss då projekten ofta behöver samköras, avslutar Anders Strange.

Tillbaka