Energiskatt och prislista elnät 2019

1 januari 2019 sker följande förändringar:

Prislistan för våra elnätskunder höjs med 6%. Höjningen beror främst på ökade kostnader för vårt regionnätsinköp som stiger med 10%. Även kostnader för drift och underhåll ökar då förnyelsen av vårt elnät sker i allt större omfattning.

Riksdagen har beslutat att energiskatten höjs till 43,38 öre/kWh inkl moms.

Tillbaka