Karlshamn Energi har blivit beviljade bidrag till en förstudie om läkemedelsrening

Naturvårdsverket har beviljat Karlshamn Energi Vatten AB bidrag till en förstudie för att utreda och avgöra behovet av rening av läkemedelsrester samt vilka möjligheter Sternö avloppsreningsverk har för att utföra läkemedelsrening.

I förstudien kommer man att utreda och kartlägga förekomsten av läkemedelsrester med fokus på diklofenak, östradiol och etinylöstradiol. En jämförelse av lämpliga reningstekniker för de undersökta läkemedlen kommer att göras.

I förstudien ingår även att göra en kostnadskalkyl på hur stor investering som skulle behövas och en uppskattad kostnad för driften.

Projektet har pågått ett år och ska vara klart i oktober 2022 och bidragets storlek är 196 727 kr vilket motsvarar större delen av vad förstudien beräknas kosta från och med nu.

– Läkemedelsrening är något som vi alla ser som ett stort och växande behov då de flesta reningsverk inte är byggda för att rena läkemedel, som vårt reningsverk. Lättnedbrytbara läkemedel bryts ofta ner ändå men de läkemedel som vi ska utreda kan skada organismer i vårt hav och våra vattendrag och kan ha en negativ miljöpåverkan, säger projektansvarig Johanna Johansson, Processingenjör på Karlshamn Energi Vatten.

 

Tillbaka