Begränsad framkomlighet på Södra Fogdelyckegatan

På grund av ett kabelfel som måste åtgärdas behöver vi utföra grävjobb längs med Södra Fogdelyckegatan 41-48 (mellan Regeringsgatan och Hantverkaregatan), se karta. Arbetet startar onsdag 25 augusti och beräknas pågå vecka 34. Dagtid är sträckan avstängd och trafiken kommer dirigeras om men under kväll och natt är sträckan öppen för trafik. Välj om möjligt annan väg.

Tillbaka