IoT-Blekinge vinner pris för bästa stadsnät 2018

Hela Sverige digitaliseras och strävan efter att bli Sveriges smartaste stad gör konkurrensen stenhård. IoT som är en förkortning av Internet of Things (sakernas internet), är en teknik där man redan idag har badbojar, simhallar och vedlager uppkopplade på nätet och i närtid kommer antagligen det mesta av värde vara uppkopplade på nätet.

I Blekinge har framstegen varit stora eftersom Karlshamn Energi, Affärsverken, Olofströms Kabel-TV och Ronneby Miljöteknik samarbetat. Utan samtligas medverkan hade framgången aldrig varit möjlig.

Arbetet som har pågått i snart ett år har en grundtanke, att maximera arbetet genom att stadsnäten testar olika IoT-lösningar istället för att alla ska fokusera på ett och samma område. Alla har bidragit med sin tid och kompetens, vilket har gett en bra jämnvikt i projektet som nu vinner med motiveringen:

”Priset som årets stadsnät tilldelas den stadsnätsorganisation som under det gångna året på ett förtjänstfullt sätt utvecklat sin verksamhet och affär eller främjat utbyte av erfarenheter och kunskaper inom branschen.”

Motivering
Årets pristagare är fyra stadsnät som gjort sin svaghet till sin styrka. Genom att samverka inom IoT-området har pristagarna visat att även mindre kommuner kan ligga i framkant tack vare samverkan. De fyra stadsnäten har även samverkat med sina ägare för att ta fram IoT-lösningar som både innebär en besparing för verksamheterna samtidigt som invånarna ges högre service. På så sett har deras projekt blivit ett föredöme för stadsnät i Sverige. Priset som årets stadsnät tilldelas projektet IoT-Blekinge

 

Bildtext: IoT-Blekinge tar emot utmärkelsen i Göteborg på Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferens. Fotograf Linus Hellström. Närvarande från vänster till höger: Emil Franzén, Richard Eliasson, Fredrik Gustafsson, Olof Lindqvist, Mikael Zelmerlöw, Jesper Auer, Filip Magnusson, Anders Wahlberg, Patrick Ågren


För frågor kontakta: 
Patrick Ågren, Affärsområdeschef Bredband Karlshamn Energi 
Telefon: 0454-818 44
Mail: patrick.agren@karlshamnenergi.se

Tillbaka