FÖRSTUDIE LÄKEMEDELSRENING STERNÖ RENINGSVERK

Nu är förstudien av läkemedelsrening vid Sternö Reningsverk klar och inlämnad för beslut hos Länsstyrelsen.

Sedan 2020 har Karlshamn Energi Vatten jobbat med en förstudie kring behovet av läkemedelsrening på Sternö avloppsreningsverk. Den har fokuserat på tre olika läkemedelsrester som finns i avloppsvatten.

– Resultaten visar att behovet av att rena utgående avloppsvatten är litet och vår bedömning är att läkemedelsrening inte behöver införas på Sternö avloppsreningsverk, men det är upp till Länsstyrelsen att bedöma och besluta om, säger Johanna Johansson, processingenjör avlopp på Karlshamn Energi.

I studien har även två olika tekniker utretts, rening med hjälp av ozon eller rening med granulerat aktivt kol. Båda teknikerna är möjliga att införa på reningsverket men i så fall till en hög kostnad.

Förstudien är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Skåne, som kommer fatta beslut i frågan om läkemedelsrening på Sternö avloppsreningsverk.

Delar av förstudien är finansierad av bidrag från Naturvårdsverket.

 

Bildtext: Johanna Johansson på Sternö reningsverk

 

Relaterade artiklar:

Karlshamn Energi har blivit beviljad bidrag till en förstudie om läkemedelsrening

 

 

Frågor & svar

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få fiber där jag bor?

Gå in här och sök på din adress, så ser du om din adress finns med.

Vad ingår i kostnaden för min fiberanslutning?

I anslutningsavgift ingår markarbete på tomt samt installation av fiberkabel och en switch. Grävning på tomten utförs av KEAB. KEAB ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkten inne i bostaden, vilket består av inblåsning av fiber och installation av switch.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Vattenfilm

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.