Förändring av elnätstaxan Tidstariff

Från och med den 1 december 2021 kommer ”Tidstariff” inte längre finnas kvar som ett alternativ i vår produktportfölj.

Karlshamn Energi är ett av väldigt få elnätsföretag i Sverige som fortfarande erbjuder tidstariffer och det är inte längre hållbart att erbjuda det. Att behålla tidstariffen innebär speciallösningar och anpassningar i vårt kundhanteringssystem och vi lägger mycket manuell tid på produkten. Att behålla tidstariffen innebär att vi skulle behöva höja priset, vilket gör att vi i stället väljer att ta bort den.

Hur drabbar det dig som kund som idag har tidstariff? Elnätspriset kommer att vara lika mycket varje månad, som för alla andra. För den absoluta majoriteten kommer förändringen att innebära mindre än + – 100 kr/månad, beroende på hur mycket el man använder och när man använder den. Har ni en elanvändning på runt 10 000-11 000 kWh/år märker ni ytterst marginell skillnad.

Övergången sker automatiskt den 1/12-2021.

Tillbaka