Elpriskompensation för mars månad

Elhandelskunder som har rätt till elpriskompensation för mars månad 2022 kommer att få ett avdrag på kommande faktura. Kompensationen dras på julifakturan. 

På grund av de höga elpriserna under vintern har regeringen beslutat om en förlängd elpriskompensation för mars månad. Detta omfattar endast elkunder i södra och mellersta Sverige (elprisområde 3 och 4) och kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kronor, beroende på förbrukning.

Den förlängda kompensationen gäller hushåll som under mars månad hade en elförbrukning från minst 400 kWh upp till 2 000 kWh och över. Hur mycket kompensation du får styrs alltså av hur hög elförbrukning du hade i mars.

frågor och svar

När betalas elpriskompensationen ut?
Karlshamn Energis förhoppning är att kompensationen syns på fakturan i juli 2022.

Behöver jag som kund göra något för att få ersättning?
Nej, ersättningen går ut automatiskt om du uppfyller kraven.

På vilket sätt gör Karlshamn Energi utbetalningen till sina elnätskunder?
Elpriskompensationen regleras som ett avdrag på din kommande faktura. Om kompensationen överstiger beloppet för din elförbrukning på den första månadsfakturan, dras kvarvarande kompensation från efterföljande fakturor tills hela ersättningen är utbetald. För dig som inte bor inom Karlshamn Energis elnätsområde är det ditt elnätsbolag som hanterar din ersättning och besvarar dina frågor.

Hur mycket kommer jag att få?
På dina fakturor eller under Mina Sidor som finns på vår hemsida eller i vår app kan du se själv hur mycket du förbrukade under de berörda månaderna. På regeringen.se finns det en tabell under frågan ”Vilka kan få kompensation” som visar hur mycket ersättningen blir beroende på hur mycket el du använt.

Mer information
På regeringens hemsida finns aktuell information och framtagna frågor och svar.

Läs mer om elpriskompensation och ersättningsnivåer på regeringens hemsida

 

Tillbaka