Nya avgifter för våra elnätskunder 1/8

Från och med den 1 augusti 2022 höjer vi våra elnätspriser för alla elnätskunder med cirka 9 %.
Höjningen beror främst på ökade kostnader för vårt regionnätsinköp som stiger med närmare 13 % samt fortsatt stigande elpriser.

Vi höjer de fasta och rörliga delarna lika mycket för alla elnätskunder.

Tillbaka