El från 100 % fossilfria energikällor

Från och med 2023 köper vi ursprungsgarantier från förnybara och fossilfria energikällor. För en klimatsmart och hållbar elmarknad.

100 % fossilfri el innebär att vi köper in el från sol-, vind-, kärn-, och vattenkraft. Samtidigt som du som kund väljer fossilfri el bidrar du till att stimulera till mer fossilfri elproduktion, genom att efterfrågan på ursprungsgarantier ökar.

Vad är ursprungsgaranti?

Syftet med ursprungsgarantier är att du som elkund ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt. Elproducenter som producerar förnybar och fossilfri energi får ett bevis, kallat ursprungsgarantier, som gäller i ett år. Dessa kan sedan köpas in av elleverantörer/elbolag som vill sälja ursprungsmärkt el till sina kunder.

Vi som elleverantör kommer från 2023 att köpa in ursprungsgarantier från sol-, vind-, kärn- och vattenkraft. Därmed ingår det 100% fossilfri el till alla våra kunder som har ett löpande elavtal och för dig som tecknar nytt elavtal.

Bra Miljöval

Du vet väl om att vi även erbjuder dig som elkund att välja till ”Bra Miljöval” från Naturskyddsföreningen? Det är det tuffaste miljökravet och Sveriges enda oberoende märkning av el. Förutom att all el är förnybar som vindkraft, vattenkraft, solkraft och biomassa, går också pengar för varje såld kilowattimme miljömärkt el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Kontakta oss för att välja el märkt ”Bra Miljöval”!

 

länkar

Läs mer om Bra Miljöval

Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida 

Teckna elavtal hos Karlshamn Energi

 

FAKTA

Fossilfri el produceras av fossilfria energikällor, det vill säga energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Till fossilfria energikällor hör till exempel sol-, vind-, kärn-, och vattenkraft. Den el som produceras i Sverige är till drygt 98 procent fossilfri vilket innebär mycket låga klimatutsläpp. De olika kraftslagen samspelar med varandra på så vis att de som är oberoende av vädret, det vill säga vattenkraft, kärnkraft och biokraft balanserar de väderberoende kraftslagen som sol och vind.

Förnybar el betyder att elen produceras i energikällor som hela tiden förnyas och inte tar slut – till exempel vattenkraft, vindkraft och solkraft. Förnybar elproduktion är fossilfri, medan fossilfri elproduktion inte alltid är förnybar.

Ursprungsgarantier har historiskt sett sålts till låga priser i Sverige. Om fler väljer att köpa fossilfri och förnybar energi, skulle efterfrågan på ursprungsgarantier öka. I och med att tillgången på ursprungsgarantier minskar (och priset på dessa stiger), ökar viljan att bygga mer fossilfri och förnybar elproduktion.

Under några år har Karlshamn Energi köpt in ursprungsgarantier från enbart förnybara energikällor. Elmarknaden är inte densamma och detta har kraftigt påverkat priserna på ursprungsgarantier för förnybar el.

 

Tillbaka