Beslut om stöd till elkunder

Försäkringskassan ska tillsammans med Svenska kraftnät betala ut elstöd till alla som har elnätsavtal i södra och mellersta Sverige. Kontantstödet ska gå till elkunderna i elområde 3 och 4 som kompensation för de höga elpriserna.

Tidigast kan utbetalningar av elstödet ske från den 1 december 2022, vilket styrs av EU:s regelverk.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har den 17 november delvis godkänt Svenska kraftnäts ansökan om stöd till elanvändare. Ei vill se vissa ändringar i modellen, vilket kan medföra fördröjd utbetalning av elstödet.

Läs mer här:
https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2022/eis-beslut-kan-fordroja-stod-till-elanvandare/

https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2022/forsakringskassan-och-svenska-kraftnat-ska-forbereda-for-utbetalning-av-elstod/

Bakgrund

Regeringen har utlovat ett ekonomiskt stöd för elkunder i elområde 3 och 4 för att hantera de höga elpriserna.

Det rör sig totalt om 55 miljarder kronor som ska betalas ut till cirka 5 miljoner kunder, där regeringen gett Svenska kraftnät och Försäkringskassan i uppdrag att förbereda för utbetalningar av stödet till elkunder i Sverige.

Svenska Kraftnät och regeringen har presenterat ett förslag att alla elanvändare med ett eget elnätsavtal i elområde 3 eller 4 ska få kontantstöd för att hantera de onormalt höga elpriserna. Stödet går till alla elanvändare, oavsett om det är en privatperson, företag, förening eller annan organisationsform.

Den 17 november godkände Energimarknadsinspektionen förslaget till elstöd. I Ei:s beslut ingår dock att Svenska kraftnät gör en förändring så att kunder som förbrukar mer än 3 miljoner kilowattimmar el per år måste ansöka om stödet.

Så räknar du ut ditt elstöd

Hur mycket du som elanvändare får i stöd beror på du bor i elområde 3 eller 4. Stödet baseras också på hur hög din förbrukning har varit under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Du som har Karlshamn Energi som elnätsföretag tillhör elområde 4 och får ett stöd på 79 öre per förbrukad kWh. Det betyder till exempel att en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh under perioden får 15 800 kronor.
(20 000 x 0,79 = 15 800).

Gå in på Mina Sidor för att ta reda på hur hög din elanvändning har varit under den aktuella perioden.

Tillbaka