Begränsad framkomlighet på Prinsgatan

På grund av ett fel på elnätet behöver vi stänga av delar av Prinsgatan den 12-16 maj. Avstängningen innebär begränsad framkomlighet för all trafik. Arbete utförs även nattetid med start onsdag kväll.

Avstängningen gäller Prinsgatan, mellan Södra Fogdelyckegatan och Hinseleden, och beror på ett fel på högspänningskablar som måste åtgärdas akut.

Endast ett körfält för biltrafik kommer vara öppet på sträckan och gång- och cykelbanan kommer att vara helt avstängd. Framkomligheten kommer därför att vara begränsad och vi ber er om möjligt att välja en annan väg.

Grävarbeten beräknas pågå under onsdag-fredag och slutföras under helgen. Vi ber boende i området om överseende för eventuella störningar. För att åtgärda felet så snabbt som möjligt utför vi grävarbeten dagtid kl. 07.00-16.00 samt nattetid från 21.00.

Tillbaka