Ansökan om ny klimatanpassad reglering av Mien beviljas

Pressmeddelande

Mark- och miljödomstolen beslutade den 31 mars 2021 att ge tillstånd att bygga en ny damm och fiskväg i sjön Mien samt möjlighet till klimatanpassad reglering enligt Karlshamn Energi Vatten AB och Mieåns Vattenregleringsförening ansökan.

Domen är ett steg i rätt riktning mot att trygga den framtida vattenförsörjningen i Karlshamn och ger sjön Mien en jämnare vattennivå. Det innebär också en förbättrad miljö för fiskar som nu kommer kunna ta sig mellan sjön Mien och Mieån. Den nya miljödomen förbättrar också miljön i Mieån genom att säkerställa att det finns ett kontinuerligt flöde året runt.

– Vi är väldigt positiva och glada över att Mark- och miljödomstolen har beviljat vårt tillstånd. Vi tycker de har gjort en välskriven dom och vi anser att de har gjort en bra avvägning mellan miljövärden, dricksvatten och kraftverksintressen, säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi.

Klimatanpassad reglering innebär att säkerställa vattentillgången vid förväntade förändringar i klimatet. Det vill säga fler perioder av torrt klimat och fler tillfällen med mycket regn och stora flöden. Regleringen har tagits fram för att efterlikna en naturlig sjö så långt som möjligt, med en föränderlig vattennivå.

Den nya dammen ska ersätta den gamla dammen så att man även kan bygga en fiskväg förbi dammen. Utöver ny damm och fiskväg planeras det även för naturvårdande åtgärder intill dammen, där det framförallt handlar om att skapa attraktiva bottnar för fisk att leka.

 

Kontaktperson:

Anders Strange, VD Karlshamn Energi

E-mail: anders.strange@karlshamnenergi.se
Telefon: 0454-818 40

 

Tillbaka