Akut kabelfel på Erik Dahlbergsvägen

På grund av ett akut kabelfel som måste åtgärdas kommer delar av gång-och cykeltrafik längs Erik Dahlbergsvägen att påverkas. Sträckan som stängs av är korsning mot Hagalundsvägen till korsningen mot Regeringsgatan. Gångtrafikanter hänvisas till motsatt sida av vägen, men eftersom trottoaren är smal där kommer det av säkerhetsskäl vara cykelförbud den sträckan. Som cyklist går det bra att leda sin cykel på den trottoaren, annars ombeds man att hitta en annan säker väg att färdas under denna period.

Även Surbrunnsvägen påverkas av kabelfelet och fordonstrafik för genomfart kommer inte vara tillåtet där.

Vi jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt och det är förhoppningsvis åtgärdat i slutet av vecka 6.

För att öka säkerheten kommer vi att sänka hastighetsbegränsningarna för förbipasserande trafik. Vänligen respektera hastighetsbegränsningarna och visa hänsyn när ni passerar vägarbetsområdena.

Tillbaka