NYA AVGIFTER FÖR VÅRA ELNÄTSKUNDER 1 JANUARI 2023

Från och med den 1 januari 2023 höjer vi våra elnätspriser för alla elnätskunder med 6,5 %. Dessutom tillkommer en rörlig elöverföringsavgift som baseras på kostnaden för våra nätförluster varje månad.

Den stora osäkerheten på elmarknaden fortsätter med rekordhöga elpriser i Sverige och övriga Europa. Detta kommer även få en stor påverkan på elnätspriserna nästa år.

De stigande elpriserna medför att vi förväntar oss ökade kostnader för våra nätförluster. (Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad som värme när den transporteras genom vårt elnät). Dessutom ökar våra kostnader då Eon höjer elöverföringsavgiften på regionnätet.

Vi höjer de fasta och rörliga avgifterna lika mycket för alla våra elnätskunder.

 

 

Tillbaka