NYFIKEN PÅ SOLCELLER?

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.

En investering för framtiden!

Förutom att du gör miljön en stor tjänst genom att minska utsläppen av koldioxid och andra utsläpp som påverkar atmosfären, så höjer installationen värdet på ditt hem.

underhållsfritt

Solceller behöver nästintill inget underhåll och har en livslängd på runt 30-40 år.

producera egen energi

Med solceller genererar du egen elektricitet från solenergi, även under molniga dagar. Växelriktaren som kopplas in i husets befintliga elsystem omvandlar solenergin via panelerna till växelström och vidare ut på nätet. Genom att producera egen el, blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.

vi köper ditt överskott

Producerar du för mycket – köper vi ditt överskott! Under sommarmånaderna när produktionen är som högst, kan du sälja elöverskottet som du inte använder vilket betyder att kostnaderna för elen du behöver köpa under vintern jämnas ut. 

SKATTEREDUKTION FÖR GRÖN TEKNIK – ROTAVDRAG

Det nya avdraget är nu beslutat av riksdagen och gäller från den 1 januari 2021. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material med:

Hanteringen blir som rut- och rotavdrag – det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från Skatteverket till installatören. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens förälder.

Skattereduktion för grön teknik påverkar inte utrymmet för övriga rut- och rotarbeten. Reduktionen gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida.

övriga ersättningar

Du får även skattereduktion med 60 öre/kwh på överskottet som du säljer tillbaka på elnätet och dessutom kan du få ersättning för elcertifikat. 

lagra energin med batteri

Med ett solcellsbatteri kan du lagra din solenergi och använda den när du behöver, även om solen inte lyser. Läs mer om våra solcellsbatterier här!

 

Frågor & svar

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Kan jag få skattereduktion?

Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år.

* Småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hur mycket kan jag producera?

Solceller kan generera uppemot cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under sommarmånaderna men att du får köpa el under vintern.

Hur lång tid tar det innan jag tjänat in min investering?

Det beror på vad du har för solcellslösning, vilken storlek den har och givetvis hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 10-15 år.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, köper vi gärna av dig – vi följer Nordpols månadsspotpris. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den, installeras kostnadsfritt* en ny mätare som ger timvärden på levererad el. Kontakta oss på 0454-818 00 så hjälper vi dig!

*Gäller säkringsabonnemang upp till och med 63 ampere.

Elcertifikat - vad innebär det?

För varje megawattimme solenergi som du själv producerar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat – ett ekonomiskt stöd som syftar till att öka andelen egenproducerad el i Sverige.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida

Hur lång tid tar det?

Från det att du har godkänt offerten från oss tar det cirka 2-6 veckor till färdig anläggning. Under sommaren kan det ta lite längre tid.

Var kan jag placera solceller?

Vi erbjuder lösningar för att montera solceller på olika typer av tak och även markanläggningar. Kontakta kundservice på 0454-818 00 för mer information!

Solcellsfilm

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.