HURRA FÖR SOLEN!

Producera din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Investera i solceller så blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad. Dessutom gör du miljön en stor tjänst och höjer värdet på ditt hus. Och vi köper gärna ditt överskott så fler kan ta del av din förnybara energi.


VÅRA SOLCELLSLÖSNINGAR
– MYCKET MER ÄN BARA SOLCELLER

Med en egen solcellsanläggning producerar du inte bara egen energi till ditt hus/hem. Du kan även lagra och använda din el när solen inte skiner och ladda din elbil. Vi erbjuder smarta kompletta lösningar som pratar med varandra med produkter från världsledande leverantörer.

Våra solcellslösningar

VI HAR VALT SOLCELLER FRÅN KARLSHAMN ENERGI


ANDERS NILSSON, GUÖVIK

”Vi lagrar vår egen solel och har smart laddning till elbilen. Fördelen är att produkterna pratar med varandra”

Anders och hans hustru Annika har investerat i en anläggning där de både kan lagra sin egen solel och ladda sin elbil. Genom en så kallad smart-meter kan de i realtid följa produktion, förbrukning, elbilsladdning och lagring via en app. De kan även se hur mycket el de säljer och köper.

– Går det som vi har tänkt så behöver vi köpa in 4 000-5 0000 kWh om året, för elbilen och poolen drar ju en del. Samtidigt är årsförbrukningen ca 15 000 kWh om året, så visst gör det stor skillnad, säger Anders Nilsson. Läs mer

GRÖN TEKNIK

Skattereduktionen ”Grön teknik” ges för kostnader för arbete och material med: 20% för solelsinstallationer och 50% för lagring av egenproducerad elenergi. Hanteringen fungerar som rut- och rotavdrag, det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från Skatteverket till installatören. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik påverkar inte utrymmet för övriga rut- och rotarbeten.

Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida


VÄLJ KARLSHAMN ENERGI
DET ÄR TRYGGT OCH NÄRA

Vi är ditt lokala energibolag sedan 1898. Vi finns alltid nära och erbjuder ett kostnadsfritt platsbesök för att se över dina möjligheter att skaffa solceller. Vi har även förmånliga elavtal om du vill sälja ditt överskott till oss. Blir du dessutom ny elhandelskund bjuder vi på den fasta avgiften i ett år! Köp dina solceller av oss.

Jag vill ha en offert!

Frågor & svar

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Kan jag få skattereduktion?

Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år.

* Småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hur mycket kan jag producera?

Solceller kan generera uppemot cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under sommarmånaderna men att du får köpa el under vintern.

Hur lång tid tar det innan jag tjänat in min investering?

Det beror på vad du har för solcellslösning, vilken storlek den har och givetvis hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 10-15 år.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, köper vi gärna av dig – vi följer Nordpools timpris. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den, installeras en ny mätare som ger timvärden på levererad el. Kontakta oss på 0454-818 00 så hjälper vi dig!

Var kan jag placera solceller?

Vi erbjuder lösningar för att montera solceller på olika typer av tak och även markanläggningar.

Behöver jag bygglov för solceller?

Kolla upp vad som gäller för din kommun. Bor du i Karlshamns kommun, hittar du mer information på www.karlshamn.se om när man behöver söka bygglov, göra en anmälan och vilka undantag som gäller.

Solcellsfilm

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.