NYFIKEN PÅ SOLCELLER?

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.

En investering för framtiden!

Förutom att du gör miljön en stor tjänst genom att minska utsläppen av koldioxid och andra utsläpp som påverkar atmosfären, så höjer installationen värdet på ditt hem.

underhållsfritt

Solceller behöver nästintill inget underhåll och har en livslängd på runt 30-40 år.

producera egen energi

Med solceller genererar du egen elektricitet från solenergi, även under molniga dagar. Växelriktaren som kopplas in i husets befintliga elsystem omvandlar solenergin via panelerna till växelström och vidare ut på nätet. Genom att producera egen el, blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.

vi köper ditt överskott

Producerar du för mycket – köper vi ditt överskott! Under sommarmånaderna när produktionen är som högst, kan du sälja elöverskottet som du inte använder vilket betyder att kostnaderna för elen du behöver köpa under vintern jämnas ut. 

Solcellsbidrag

Du kan få ROT-avdrag på arbetet eller statligt investeringsstöd som är 20% av din totala investeringskostnad. Du får skattereduktion med 60 öre/kwh på överskottet som du säljer tillbaka på elnätet och dessutom kan du få ersättning för elcertifikat. 

lagra energin med batteri

Med ett solcellsbatteri kan du lagra din solenergi och använda den när du behöver, även om solen inte lyser. Läs mer om batterier här!

 

Frågor & svar

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Solcellsbidrag eller ROT?

Fr om 1 januari 2018 är det extra förmånligt att söka investeringsbidrag. Investeringsbidraget ligger på 20% av hela din investering men om väljer att söka ROT-avdrag kan du få 30% av dina montage- och installationskostnader (avdraget kan endast nyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år).

Observera att du inte kan få bägge stöden.

Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/

 

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Kan jag få skattereduktion?

Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år.

* Småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida:  https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/forsaljningavoverskottsel.4.3aa8c78a1466c58458750f7.html

Hur mycket kan jag producera?

Solceller kan maximalt generera cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under sommarmånaderna men att du får köpa el under vintern.

Hur lång tid tar det innan jag tjänat in min investering?

Det beror på vad du har för solcellslösning, vilken storlek den har och givetvis hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 10-15 år.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, köper vi gärna av dig – vi följer spotpriserna (timpriserna) på elbörsen. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. Kontakta oss på 0454-818 00 så hjälper vi dig!

Elcertifikat - vad innebär det?

För varje megawattimme solenergi som du själv producerar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat – ett ekonomiskt stöd som syftar till att öka andelen egenproducerad el i Sverige. För att få elcertifikat behöver du en särskild mätare och ett speciellt mätabonnemang. Läs gärna mer här: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/

Hur lång tid tar det?

När allt är klart och du har godkänt offerten från oss tar det ca 6-8 veckor. Beroende på vilken väderlek det är. På vintern och hösten kan det ta lite längre tid.

Solcellsfilm

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.

Med solceller på ditt tak producerar du din egen förnybara energi – helt utan utsläpp! Du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar och sänker din energikostnad.