Sänkt elnätsavgift och ny VA-taxa

Elnätsavgiften kommer att sänkas med 7,9 öre från och med den 1 juli. Detta med anledning av minskade elöverföringsavgifter i regionnätet. För dig som kund motsvarar det i genomsnitt en sänkning med cirka 15%.

Den tillfälliga prisjusteringen görs som ett avdrag på din faktura och gäller preliminärt fram till den 31 december 2023.

VA-taxans brukningsavgifter höjs med 10% från och med den 1 juni 2023. Beslut om ny taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställdes av Karlshamns kommunfullmäktige den 22 maj.

Prisjusteringen beror på ökade kostnader i VA-verksamheten och de nya avgifterna ersätter den tidigare VA-taxan som infördes den 1 september 2022.

VA-taxa från 2023-06-01

Tillbaka