Renovering av ledningar i Svängsta och Asarum

För att säkerställa driftsäkerheten för spill- och dagvatten utförs renovering och rengöring på ledningar i Svängsta och Asarum mellan måndag 21 juni-torsdag 24 juni.

Arbetet utförs av Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Karlshamn Energi. Berörda hushåll får information i brevlådan innan arbetet påbörjas. Detta gäller boende i Svängsta på Bergsvägen, Kraftvägen, Ringvägen, Stigbergsvägen, Tvärvägen, Skyttevägen, samt Verkstadsvägen i Asarum.

Arbetet utförs ute i gatan och därför behöver entreprenören inte tillträde berörda hushålls bostad. Renoveringen kan innebära att en lukt uppstår, då de trasiga ledningarna lagas med en plaststrumpa som trycks in i ledningen och härdas med värme. Tänk på att vänta med vädring efter att arbetet är slutfört, särskilt om fönster ligger nära den ånga som uppstår vid renoveringen.

För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer arbetet att utföras stora delar av dygnet. Vi hoppas på er förståelse och att ni har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Under arbetet kan avloppet fortsatt användas, men vi ber de som påverkas av arbetet att begränsa utsläppet i avloppen i största möjliga mån. Detta för att undvika översvämning då servisledningarna är stängda under installation.Toalettbesök går bra att utföra som vanligt, men för att begränsa vattenanvändningen så mycket som möjligt under vårt arbete ber vi berörda hushåll att följa dessa råd:

Undvik att:

  • Diska i diskmaskin (diska gärna för hand)
  • Tvätta i tvättmaskin
  • Ta lång dusch, bada i badkar

Mer information
Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen eller kontakta:

Aarsleffs rörteknik: Platschef, 070-941 34 03.
Karlshamn Energi: Kundservice, 0454-818 00.

Tillbaka