Nytt pris för fjärrvärme från 1 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 höjs fjärrvärmepriserna med 1,5%. Prishöjningen ligger i nivå med den allmänna prisutvecklingen och innebär en höjning med ca 200 kr/år för en normalvilla. Eftersom detta är en ändring i avtalsvillkoren innebär det att man som kund har rätt till hjälp för förhandling, medling eller att säga upp avtalet i enlighet med fjärrvärmelagen. Läs mer på vår webbsida under fliken fjärrvärme och avtalsvillkor.

Tillbaka