Grävarbeten i Nya Stan

Med start vecka 33 börjar vi byta vattenledningar på Sternövägen och Snedgatan. Vecka 35 börjar arbetet med att förnya elnätet på Norra Fogdelyckegatan och fortsätter sedan på Sternövägen och Västra Långgatan. Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet i området under en längre tid.

Arbetet pågår under hela hösten men genom att samförlägga de två projekten behöver vi bara gräva i gatan en gång och sparar såväl tid som resurser. Det innebär att vi förbereder tomrör för nya elnätskablar när vi byter vattenledningar.

Under arbetets gång behöver vi stänga av vissa sträckor för genomfart med bil. Även vissa parkeringsytor kommer att stängas av. Information har gått ut till berörda i området.

Vänligen var uppmärksam på skyltar och ta det gärna lite extra försiktigt om du cyklar eller går i området.

Vi hoppas på förståelse för begränsad framkomlighet under en längre tid och tackar för visad hänsyn.

Läs mer om projekten här

Tillbaka