Grävarbete på Båtsmansgatan/Matrosgatan

Under vecka 7-9 utför vi grävarbeten som kommer att medföra begränsad framkomlighet på Båtsmansgatan och Matrosgatan.

Vi förstärker vårt elnät och den 14 februari påbörjas arbetet på Båtsmansgatan och delar av Matrosgatan.

Sträckan kommer att vara öppen för trafik i båda riktningarna men uppmärksamma att det kan vara begränsad framkomlighet då vi stänger av delar av vägen. Följ skyltar och kör försiktigt!

Tillbaka