Byte av gatubelysning på Hinseleden

Med start måndag den 23 november kommer vi att sätta upp ny LED-belysning längs med Hinseleden. Från Hinsetunneln och fram till Oljehamnsvägen kommer det vara begränsad framkomlighet.

Båda körfält kommer att vara öppna, dock kommer arbetsområdet att förses med farthinder och det råder sänkt hastighet på sträckan. Tänk på att köra försiktigt för din egen, medtrafikanters och vår personals säkerhet.Välj gärna en alternativ väg om du har möjlighet.

Om projektet
På uppdrag av Karlshamns kommun byter vi ut gatubelysning till LED-belysning. Projektets syfte är att förstärka och förnya belysningen från Hinseledstunneln fram till Oljehamnsvägen. 21 stolpar med fundament ska bytas ut i detta projektet. Även all gammal kabel byts ut till ny kabel.

Tillbaka