Brådskande grävarbete på del av Gustavsborgsvägen

Tisdag den 5 april påbörjar vi ett grävarbete på en sträcka av Gustavsborgsvägen, mellan Besikta och järnvägsviadukten. Arbetet sker under kvällstid och pågår till och med torsdag den 7 april.

Arbetet utförs mellan kl. 17.00-01.00 för att det ska bli en så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att säkerställa genomfart för tunga varutransporter till Citygross.

Genomfart är tillåten för fordonstrafik in på Gustavsborgsvägen under pågående arbete, men räkna med begränsad framkomlighet vid arbetsområdet (vid återvinningsstationen).

Vi hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan medföra.

Mer information hittar du på Driftinfo

Tillbaka