Vi söker nya medarbetare till Vatten

Nu söker vi en miljöingenjör, en projektledare och en VA-strateg till Vatten. 

Vill du vara med och påverka infrastrukturen i samhället? VA är en långsiktig verksamhet och på Karlshamn Energi får du nu möjlighet att vara med på en moderniserings- och utvecklingsresa i ett stabilt företag. Du ingår i ett kunnigt team med god sammanhållning, framåtanda och vilja till utveckling.

Läs mer om de tre tjänsterna nedan eller på ”Jobba hos oss”.

 

 

 

 

 

 

 

DINA ARBETSUPPGIFTER

Här erbjuds du en aktiv roll där du kommer driva utveckling och förbättring inom miljö och övrig verksamhet inom VA. Du kommer vara den som tar taktpinnen för att, tillsammans med gruppchefer och avdelningsansvarig, driva verksamhetsutvecklingen framåt för att nå uppsatta mål och strategier.

Som miljösamordnare säkerställer du att produktion och anläggningar drivs enligt gällande tillstånd och lagar. Du hamnar i spännande miljötillståndsärenden, driver mer och mindre komplexa utredningar och du är företagets expert internt och företrädare i miljöfrågor gentemot intressenter. Nedan punkter ger dig en inblick i hur din vardag kan komma att se ut:

 • Efter en driftstörning i anläggning eller ledningsnät, som involverar olika delar av VA-organisationen, fångar du upp avvikelser och kvalitetsbrister så att kollegorna nästa gång har ett förändrat arbetssätt eller en ny instruktion att luta sig mot
 • Vid tillsynsbesök i anläggningar är det du som förbereder och samordnar och är kontakt mot tillsynsmyndigheten
 • Tillsammans med kollegor arbetar du med de dammar som är en förutsättning för kommunens vattenförsörjning. Det innebär att tillse att dammarna följer kraven för reglering, uppföljning och tillsyn.
 • Du tar fram rapporter, göra dataanalyser och statistikrapportering
 • Du ingår i VA:s ledningsteam där du bidrar med din expertis och framåtdrift på operativa såväl som strategiska diskussionspunkter
 • Du driver, i samverkan med kollegor, en utredning av en utbyggnation av en VA`s anläggningar

Karlshamn Energi AB är en arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbarhet, har långsiktiga investeringsperspektiv i alla frågor tillsammans med en mycket god personalpolitik och ett tydligt fokus på slutkund som genomsyrar hela verksamheten.

DIN PROFIL

Den erfarenhet och kunskap du tar med dig och stärker teamet med är:

 • några års erfarenhet inom miljö och verksamhetsutveckling från industri, tillsynsmyndighet, konsultbransch eller dyl
 • meriterande om du har högskole- eller KY-utbildning inom miljöområdet
 • mycket god datavana
 • goda kunskaper i det svenska språket såväl skriftligt som muntligt
 • B-körkort

Din personlighet är avgörande för framgång i rollen. Du är drivande med en mycket god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då du kommer ha många kontaktytor både internt och externt är det viktigt att du är social och kommunikativ. Du är dessutom analytisk och har en förmåga att jobba långsiktigt med att omsätta teori till praktik.

ÖVRIG INFORMATION

Placeringsort: Karlshamn
Organisation: Ingår i VA-organisationens ledningsteam, rapporterar till Affärsområdeschef Vatten
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: heltid, dagtid

I denna rekrytering samarbetar Karlshamn Energi med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 044-781 44 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se. Ansökan tas emot på www.maxkompetens.se. Sista ansökningsdag är 12 maj 2023 men vi kommer arbeta med ett löpande urval. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.

 


 

 

 

 

 

 

 

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som Projektledare inom Vatten blir du en viktig del av ett team på sex kollegor som tillsammans ansvarar för utveckligen av Karlshamns VA-anläggare. Som projektledare börjar ditt ansvar redan vid det uppkomna problemet – du finner möjliga lösningar, paketerar och presenterar din projektidé och vid OK startar och driver du projektet. Du är också ett viktigt stöd till övriga i teamet i frågor gällande VA-teknik/process, entreprenad och långsiktig planering.

Din vardag kommer i huvudsak att innebära:
Initiera och ansvara för investeringsprojekt mot VA-anläggningar, både inom dricksvatten och spillvatten, så som reningsverk, vattenverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Projekten kan avse såväl ombyggnation av delar som hela anläggningen för att uppgradera och modernisera eller anpassa till en mer effektiv och hållbar processlösning

 • Du utreder ett problem eller en projektidé och sätter upp dess praktiska och ekonomiska ramar samt följer beslutat projekt till projektering och genomförande
 • Ansvar för budget, tidplan, kvalitetsuppföljning och arbetsmiljö
 • Bidra till utvecklingen av projektstöd genom kontinuerligt samarbete med övriga projektledare

Karlshamn Energi AB är en arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbarhet, har långsiktiga investeringsperspektiv i alla frågor tillsammans med en mycket god personalpolitik och ett tydligt fokus på slutkund som genomsyrar hela verksamheten.

DIN PROFIL

Den erfarenhet och kunskap du tar med dig och stärker teamet med är:

 • Några års relevant erfarenhet av att självständigt ha drivit projekt
 • Erfarenhet av projekt från VA-verksamhet och kunskaper i entreprenadjuridik är meriterande
 • Vi hoppas att du har en teknisk högskoleutbildning som civilingenjör eller högskoleingenjör, gärna med inriktning mot kemi-, miljö- och vattenteknik.
 • Mycket god datavana
 • Goda kunskaper i det svenska språket såväl skriftligt som muntligt
 • B-körkort

Som person är du strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt samt arbeta mot uppsatta mål. Du arbetar självständigt och tar stort ansvar för dina projekt. Du har ett problemlösande förhållningssätt och är duktig på att skapa kreativa dialoger och vi uppskattar din goda kommunikativa förmåga till såväl kollegor, chef som externa samarbetspartners.

ÖVRIG INFORMATION

Placeringsort: Karlshamn
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: heltid

I denna rekrytering samarbetar Karlshamn Energi med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 044-781 44 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se. Ansökan tas emot på www.maxkompetens.se. Sista ansökningsdag är den 12 maj 2023 men vi kommer arbeta med ett löpande urval. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.

 


 

 

 

 

 

 

 

DINA ARBETSUPPGIFTER

Med denna roll kompletterar du ingenjörsteamet inom VA med vardagliga arbetsuppgifter som till stor utsträckning är av strategisk karaktär med externa kontaktytor mot bla Karlshamns kommun och andra aktörer i frågor rörande stadens utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:

 • att utreda, samordna och driva VA-specifika frågor i detaljplanearbetet, från tidigt skede till granskningsskede.
 • utifrån planarbetet initiera och driva omfattande VA-utredningar för att skapa långsiktigt hållbara system för dagvatten, dricksvatten och spillvatten
 • arbete med strategiska VA-frågor så som utbyggnaden av Karlshamn och dess ytterområden avseende såväl kapacitet, status som vattens roll i stadsplanering
 • stötta gruppen och andra avdelningar med VA-juridisk kompetens, tex vid nyanslutningar och frågeställningar gällande verksamhetsområden

Du blir en del av en organisation som satsar för framtiden och som driver hållbar och långsiktig utveckling inom vattenförsörjning. VA-strategen är central med stor påverkansgrad i det omfattande investerings- och förnyelsearbetet som sker inom VA. Bolaget ligger i startgroparna med att bygga ett nytt vattenverk och övriga anläggningar och ledningsnät utvecklas ständigt.

Karlshamn Energi AB är en arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbarhet, har långsiktiga investeringsperspektiv i alla frågor tillsammans med en mycket god personalpolitik och ett tydligt fokus på slutkund som genomsyrar hela verksamheten.

DIN PROFIL

Den erfarenhet och kunskap du tar med dig och stärker teamet med är:

 • flera års relevant yrkeserfarenhet med kompetens inom utredning, projektering, dimensionering inom mark och/eller VA
 • meriterande om du har civil- eller högskolestudier inom t ex bygg, vatten- och miljöteknik eller samhällsbyggnad
 • mycket god datavana
 • goda kunskaper i det svenska språket såväl skriftligt som muntligt
 • B-körkort

Du arbetar strukturerat, har en god analytisk förmåga och du tar dig an ditt arbete med stort ansvar och hög energi. Du lämnar inga lösa trådar utan slutför dina uppgifter och gillar att arbeta mot uppsatta mål och givna tidsramar. Då arbetet omfattar såväl interna som externa kontakter är din kommunikativa förmåga mycket god. Vi välkomnar ditt driv och din personlighet som bidrar till det goda arbetsklimat som råder på Karlshamn Energi.

ÖVRIG INFORMATION

Placeringsort: Karlshamn
Organisation: Ingår i ingenjörsteamet på Vatten, rapporterar till Affärsområdeschef Vatten
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: heltid, dagtid

I denna rekrytering samarbetar Karlshamn Energi med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 044-781 44 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se. Ansökan tas emot på www.maxkompetens.se. Sista ansökningsdag är den 30 april 2023 och vi arbetar med ett löpande urval. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.

ill du vara med och påverka infrastrukturen i samhället? VA är en långsiktig verksamhet och på Karlshamn Energi får du nu möjlighet att vara med på en moderniserings- och utvecklingsresa i ett stabilt företag. Du ingår i ett kunnigt team med god sammanhållning, framåtanda och vilja till utveckling.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Med denna roll kompletterar du ingenjörsteamet inom VA med vardagliga arbetsuppgifter som till stor utsträckning är av strategisk karaktär med externa kontaktytor mot bla Karlshamns kommun och andra aktörer i frågor rörande stadens utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:

 • att utreda, samordna och driva VA-specifika frågor i detaljplanearbetet, från tidigt skede till granskningsskede.
 • utifrån planarbetet initiera och driva omfattande VA-utredningar för att skapa långsiktigt hållbara system för dagvatten, dricksvatten och spillvatten
 • arbete med strategiska VA-frågor så som utbyggnaden av Karlshamn och dess ytterområden avseende såväl kapacitet, status som vattens roll i stadsplanering
 • stötta gruppen och andra avdelningar med VA-juridisk kompetens, tex vid nyanslutningar och frågeställningar gällande verksamhetsområden

Du blir en del av en organisation som satsar för framtiden och som driver hållbar och långsiktig utveckling inom vattenförsörjning. VA-strategen är central med stor påverkansgrad i det omfattande investerings- och förnyelsearbetet som sker inom VA. Bolaget ligger i startgroparna med att bygga ett nytt vattenverk och övriga anläggningar och ledningsnät utvecklas ständigt.

Karlshamn Energi AB är en arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbarhet, har långsiktiga investeringsperspektiv i alla frågor tillsammans med en mycket god personalpolitik och ett tydligt fokus på slutkund som genomsyrar hela verksamheten.

DIN PROFIL

Den erfarenhet och kunskap du tar med dig och stärker teamet med är:

 • flera års relevant yrkeserfarenhet med kompetens inom utredning, projektering, dimensionering inom mark och/eller VA
 • meriterande om du har civil- eller högskolestudier inom t ex bygg, vatten- och miljöteknik eller samhällsbyggnad
 • mycket god datavana
 • goda kunskaper i det svenska språket såväl skriftligt som muntligt
 • B-körkort

Du arbetar strukturerat, har en god analytisk förmåga och du tar dig an ditt arbete med stort ansvar och hög energi. Du lämnar inga lösa trådar utan slutför dina uppgifter och gillar att arbeta mot uppsatta mål och givna tidsramar. Då arbetet omfattar såväl interna som externa kontakter är din kommunikativa förmåga mycket god. Vi välkomnar ditt driv och din personlighet som bidrar till det goda arbetsklimat som råder på Karlshamn Energi.

ÖVRIG INFORMATION

Placeringsort: Karlshamn
Organisation: Ingår i ingenjörsteamet på Vatten, rapporterar till Affärsområdeschef Vatten
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: heltid, dagtid

I denna rekrytering samarbetar Karlshamn Energi med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 044-781 44 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se. Ansökan tas emot på www.maxkompetens.se. Sista ansökningsdag är den 12 maj 2023 och vi arbetar med ett löpande urval. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.

Tillbaka