VI SÖKER EN STRATEGISK UTREDNINGSINGENJÖR

Karlshamn Energi är i en expansiv fas där man under en lång tid framöver kommer göra stora investeringar i förnyelse och framtidssäkring av ledningsnät och anläggningar inom Vatten. Nu söker vi dig som är nyfiken på en ny utmaning och som vill bidra till en hållbar utveckling på en omväxlande och spännande arbetsplats som bjuder på goda utvecklingsmöjligheter.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Du välkomnas till ett kompetent och engagerat team där du som strategisk utredningsingenjör arbetar nära övriga utredningsingenjörer, projektör, entreprenadingenjör, VA-strateg och Affärsområdeschef Vatten. Teamet stärks nu med denna funktion vars vardagliga arbetsuppgifter till stor utsträckning är av strategisk karaktär med externa kontaktytor mot bla Karlshamns kommun och andra aktörer i frågor rörande stadens utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer vara:

– att utreda, samordna och driva VA-specifika frågor i detaljplanearbetet, från tidigt skede till granskningsskede.
– utifrån planarbetet initiera och driva omfattande VA-utredningar för att skapa långsiktigt hållbara system för dagvatten, dricksvatten och spillvatten
– arbete med strategiska VA-frågor så som utbyggnaden av Karlshamn och dess ytterområden avseende såväl kapacitet, status som vattens roll i stadsplanering
– stötta gruppen och andra avdelningar med VA-juridisk kompetens, tex vid nyanslutningar och frågeställningar gällande verksamhetsområden
– du kommer även att fungera som beställare av tjänster och kompetens som krävs externt

Du blir en del av en organisation som satsar för framtiden och som driver hållbar och långsiktig utveckling inom vattenförsörjning. Rollen som utredningsingenjör är central med stor påverkansgrad i det omfattande investerings- och förnyelsearbetet som sker inom Vatten. Bolaget ligger i startgroparna med att bygga ett nytt vattenverk och övriga anläggningar och ledningsnät utvecklas ständigt.

Karlshamn Energi AB är en arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbarhet, har långsiktiga investeringsperspektiv i alla frågor tillsammans med en mycket god personalpolitik och ett tydligt fokus på slutkund som genomsyrar hela verksamheten.

DIN PROFIL

Vi söker dig med flera års relevant yrkeserfarenhet och som har god kompetens inom utredning, projektering, dimensionering eller liknande inom mark och/eller VA. Vi tror att du är civil- eller högskoleingenjör inom t ex bygg, vatten- och miljöteknik eller samhällsbyggnad. Du har ett gediget intresse för teknik generellt och ser fram emot att följa den tekniska utvecklingen inom VA-området. Du har en mycket god datavana, goda kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt. B-körkort är ett krav.

Din personlighet är avgörande för framgång i rollen. Du arbetar strukturerat, har en god analytisk förmåga och du tar dig an ditt arbete med stort ansvar och hög energi. Du lämnar inga lösa trådar utan slutför dina uppgifter och gillar att arbeta mot uppsatta mål och givna tidsramar. Då arbetet omfattar såväl interna som externa kontakter är din kommunikativa förmåga god och du arbetar lika framgångsrikt självständigt som i grupp. Vi välkomnar ditt driv och din personlighet som bidrar till det goda arbetsklimat som råder på Karlshamn Energi.

ÖVRIG INFORMATION

Placeringsort: Karlshamn
Organisation: ingår i ”Planering & Utveckling” i Affärsområde Vatten, rapporterar till Affärsområdeschef Vatten
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: heltid, dagtid

I denna rekrytering samarbetar Karlshamn Energi med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 044-781 44 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se. Ansökan tas emot på www.maxkompetens.se.

Sista ansökningsdag är den 9 september 2022. Löpande urval kommer ske. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.

Tillbaka