PRISER & SOLCELLSPAKET

Det är både smart och tryggt att välja våra solpaneler! Du får en lösning som passar ditt hus och vi hjälper dig med allt – från design till installation.

Vilken solcellslösning som passar dig bäst beror bland annat på vilken elförbrukning du har, hur stor takyta du har tillgänglig samt vilket underlag och väderstreck ditt hus ligger i. Nedan listar vi några exempel på de vanligaste storlekarna. 

 


prisEXEMPEL
Till mindre VILLAN

Mellan 15-22 stycken solpaneler (ca 24-36 m2) som har en maximal elproduktion mellan 3600-7300 kWh per år, beroende på antalet solpaneler som väljs.

Pris för en standardinstallation och med standardmaterial, inklusive moms, exklusive ROT-avdrag: 76 000 kr – 109 000 kr

 


prisEXEMPEL
Till det mellanstora huset

Mellan 23-34 stycken solpaneler (ca 37-47 m2) som har en maximal elproduktion mellan
5 500-9 600 kWh per år, beroende på antalet solpaneler.

Pris för en standardinstallation och med standardmaterial, inklusive moms, exklusive ROT-avdrag: 110 000 kr – 140 000 kr

 


prisEXEMPEL
Till det större huset

Mellan 35-39 stycken solpaneler (ca 58-64 m2) som har en maximal elproduktion på mellan 8400-12 900 kWh per år. Effekt justeras via växelriktare för att klara huvudsäkring och elnät.

Pris för en standardinstallation och med standardmaterial, inklusive moms, exklusive ROT-avdrag: 150 000 kr – 180 000 kr

 

 


solceller

Vi har olika varianter av solpaneler, både monokristallina och polykristallina. Vilket som passar just ditt hus, beror på vilket väderstreck, vilken elförbrukning ni har samt hur stor ytan är. Detta är något som vi tar med i beräkningen när vi sätter ihop en offert till dig. Mono och poly finns i flera olika storlekar.

Fördelen med den monokristallina solpanelen är att du får ut mer solel på samma yta. Det bidrar till en större mängd solel och på så sätt en snabbare återbetalningstid.

Våra solpaneler håller hög effekt även när det är molnigt och är utvecklade för att tåla tuffa vind- och snöförhållanden. Solpanelerna har 12 års produktgaranti, med en långsiktig effektivitet med 80% effektgaranti upp till 25 år. Och den beräknade livstiden är minst 30 år. 

 

Mono PERC 60
Mono PERC BK
Poly 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


solcellsbatterier

Med ett solcellsbatteri kan du lagra elen från dina solceller för att kunna använda den även när solen gått ner eller inte lyser. Det är ett smart sätt att ta tillvara på energin och du förbrukar mer av din egen förnybara energi som annars skulle gå tillbaka ut i elnätet.

Vill du lagra förnybar egenproducerad el så kan du som är privatperson få skattereduktion för det. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material med upp till 50%. Rot-avdraget ”Grön teknik” börjar gälla fr om 1/1-2021. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Fronius

Ett batteri från Fronius passar perfekt till våra solcellslösningar. Det kopplas ihop till solcellerna, vilket gör så att du får ut mesta möjliga solenergi in i batteriet. Det kan även byggas ut efter behov. Din produktion, förbrukning och batteristatus håller du koll på via webben eller via Fronius-appen. För pris eller mer information, kontakta oss.

 

 

Frågor & svar

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Kan jag få skattereduktion?

Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år.

* Småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hur mycket kan jag producera?

Solceller kan generera uppemot cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under sommarmånaderna men att du får köpa el under vintern.

Hur lång tid tar det innan jag tjänat in min investering?

Det beror på vad du har för solcellslösning, vilken storlek den har och givetvis hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 10-15 år.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har godkänt offerten från oss tar det cirka 2-6 veckor till färdig anläggning. Under sommaren kan det ta lite längre tid.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, köper vi gärna av dig – vi följer Nordpols månadsspotpris. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den, installeras kostnadsfritt* en ny mätare som ger timvärden på levererad el. Kontakta oss på 0454-818 00 så hjälper vi dig!

*Gäller säkringsabonnemang upp till och med 63 ampere.

Elcertifikat - vad innebär det?

För varje megawattimme solenergi som du själv producerar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat – ett ekonomiskt stöd som syftar till att öka andelen egenproducerad el i Sverige.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida

Var kan jag placera solceller?

Vi erbjuder lösningar för att montera solceller på olika typer av tak och även markanläggningar. Kontakta kundservice på 0454-818 00 för mer information!