SOLCELLSPAKET

Det är både smart och tryggt att välja våra solpaneler! Du får en lösning som passar ditt hus och vi hjälper dig med allt – från design till installation.

Vilken solcellslösning som passar dig bäst beror bland annat på vilket behov du har, hur stor takyta du har tillgänglig samt vilket underlag och väderstreck ditt hus ligger i. Nedan listar vi några exempel på de vanligaste storlekarna. 

 


EXEMPEL
Till mindre VILLAN

Mellan 12-22 stycken solpaneler (ca. 24-36 m2) som har en maximal elproduktion mellan 3 600-8 000 kWh per år, beroende på antalet solpaneler som väljs.

Pris för installation och material (inklusive moms och skattereduktion/grön teknik) varierar stort beroende vilken typ av hustak du har och vilken anläggning du väljer.
Kontakta oss!

 


EXEMPEL
Till det mellanstora huset

Mellan 23-34 stycken solpaneler (ca. 37-47 m2) som har en maximal elproduktion mellan
8 000-12 000 kWh per år, beroende på antalet solpaneler.

Pris för installation och material (inklusive moms och skattereduktion/grön teknik) varierar stort beroende vilken typ av hustak du har och vilken anläggning du väljer.
Kontakta oss!

 


EXEMPEL
Till det större huset

Mellan 35-39 stycken solpaneler (ca. 58-64 m2) som har en maximal elproduktion på mellan 12 000-15 000 kWh per år. Effekt justeras via växelriktare för att klara huvudsäkring och elnät.

Pris för installation och material (inklusive moms och skattereduktion/grön teknik) varierar stort beroende vilken typ av hustak du har och vilken anläggning du väljer.
Kontakta oss!

 

 

 

 

Frågor & svar

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Kan jag få skattereduktion?

Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år.

* Småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hur mycket kan jag producera?

Solceller kan generera uppemot cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under sommarmånaderna men att du får köpa el under vintern.

Hur lång tid tar det innan jag tjänat in min investering?

Det beror på vad du har för solcellslösning, vilken storlek den har och givetvis hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 10-15 år.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, köper vi gärna av dig – vi följer Nordpols månadsspotpris eller timavtal. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den, installeras en ny mätare som ger timvärden på levererad el. Kontakta oss på 0454-818 00 så hjälper vi dig!

Elcertifikat - vad innebär det?

För varje megawattimme solenergi som du själv producerar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat – ett ekonomiskt stöd som syftar till att öka andelen egenproducerad el i Sverige.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida

Var kan jag placera solceller?

Vi erbjuder lösningar för att montera solceller på olika typer av tak och även markanläggningar.