SÅ GÅR DET TILL

1. bygglov

Kolla upp vad som gäller för din kommun – behövs ett bygglov? Innan processen drar igång behöver bygglovet vara beviljat.

2. offert

Fyll i vår intresseformulär/offertförfrågan så tar vi kontakt med dig. Vi gör ett besök hos dig och utefter det får du en offert från oss på solpaneler och installation. Gå igenom offerten, skriv under avtalet och skicka in det till oss.

3. BOKA TID FÖR INSTALLATION

När offerten kommit in till oss, kontaktar vi dig och tillsammans går vi igenom lite praktiska saker och bestämmer tid för själva installationen.

4. sälj din överskottsel

När du är solenergiproducent, kan du sälja den el du inte behöver. Vi köper gärna ditt överskott oavsett hur stort det är.

5. LEVERANS

Från det att vi kommer och monterar upp solpanelerna tar det några dagar innan allt är klart, beroende på hur stor yta som ska monteras.

6. ELEN KOPPLAS IN

Och nu är installationen klar!

7. BYTA ELMÄTARE

För att kunna använda din solcellsanläggning behöver din nätägare byta ut din elmätare. Du behöver en som mäter både förbrukning och försäljning. Elinstallatören kontaktar din nätägare för ett byte.

8. KLART

Nu kan du producera din egen – och andras solenergi. Grattis! 

 

 

Frågor & svar

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Kan jag få skattereduktion?

Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år.

* Småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Hur mycket kan jag producera?

Solceller kan generera uppemot cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under sommarmånaderna men att du får köpa el under vintern.

Hur lång tid tar det innan jag tjänat in min investering?

Det beror på vad du har för solcellslösning, vilken storlek den har och givetvis hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 10-15 år.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har godkänt offerten från oss tar det cirka 2-6 veckor till färdig anläggning. Under sommaren kan det ta lite längre tid.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, köper vi gärna av dig – vi följer Nordpols månadsspotpris. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den, installeras kostnadsfritt* en ny mätare som ger timvärden på levererad el. Kontakta oss på 0454-818 00 så hjälper vi dig!

*Gäller säkringsabonnemang upp till och med 63 ampere.

Elcertifikat - vad innebär det?

För varje megawattimme solenergi som du själv producerar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat – ett ekonomiskt stöd som syftar till att öka andelen egenproducerad el i Sverige.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida

Var kan jag placera solceller?

Vi erbjuder lösningar för att montera solceller på olika typer av tak och även markanläggningar. Kontakta kundservice på 0454-818 00 för mer information!