SÅ GÅR DET TILL

1. bygglov

Kolla upp vad som gäller för din kommun – behövs ett bygglov? Innan processen drar igång behöver bygglovet vara beviljat.

2. offert

Fyll i vår intresseformulär/offertförfrågan så tar vi kontakt med dig. Vi gör ett besök hos dig och utefter det får du en offert från oss på solpaneler och installation. Gå igenom offerten, skriv under avtalet och skicka in det till oss.

3. BOKA TID FÖR INSTALLATION

När offerten kommit in till oss, kontaktar vi dig och tillsammans går vi igenom lite praktiska saker och bestämmer tid för själva installationen.

4. sälj din överskottsel

När du är solenergiproducent, kan du sälja den el du inte behöver. Vi skickar över ett avtal till dig som du fyller i och skickar tillbaka.

5. LEVERANS

Från det att vi kommer och monterar upp solpanelerna tar det några dagar innan allt är klart, beroende på hur stor yta som ska monteras.

6. ELEN KOPPLAS IN

Och nu är installationen klar!

7. BYTA ELMÄTARE

För att kunna använda din solcellsanläggning behöver din nätägare byta ut din elmätare. Du behöver en som mäter både förbrukning och försäljning. Kontakta din nätägare för ett byte. 

8. KLART

Nu kan du producera din egen – och andras solenergi. Grattis! 

 


just nu är det extra förmånligt att skaffa solceller! 

20% i investeringsbidrag

Du som installerar solceller kan ansöka om investeringsbidrag och just nu ligger stödet på 20%. Regeringen har avsatt en begränsad mängd pengar för stödet, så det är nu du ska passa på! På Länsstyrelsen Blekinges hemsida, kan du läsa mer om vad som är aktuellt gällande solcellsstödet. Läs mer här.

Som solenergiproducent finns det flera sätt att tjäna pengar. Förutom att sälja elöverskottet och att söka bidrag till installationen kan du få skattereduktion. 

Frågor & svar

Solcellsbidrag eller ROT?

Fr om 1 januari 2018 är det extra förmånligt att söka investeringsbidrag. Investeringsbidraget ligger på 20% av hela din investering men om väljer att söka ROT-avdrag kan du få 30% av dina montage- och installationskostnader (avdraget kan endast nyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år).

Observera att du inte kan få bägge stöden.

Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/

 

Hur fungerar solceller?

När solljuset faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare?

Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare producerar värmeenergi.

Kan jag få skattereduktion?

Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/KWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 KWh per år.

* Småskalig egenproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida:  https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/forsaljningavoverskottsel.4.3aa8c78a1466c58458750f7.html

Hur mycket kan jag producera?

Solceller kan maximalt generera cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Ett realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under sommarmånaderna men att du får köpa el under vintern.

Hur lång tid tar det innan jag tjänat in min investering?

Det beror på vad du har för solcellslösning, vilken storlek den har och givetvis hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 10-15 år.

Hur lång tid tar det?

När allt är klart och du har godkänt offerten från oss tar det ca 6-8 veckor. Beroende på vilken väderlek det är. På vintern och hösten kan det ta lite längre tid.

Kan jag sälja mitt överskott?

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, köper vi gärna av dig – vi följer spotpriserna (timpriserna) på elbörsen. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. Kontakta oss på 0454-818 00 så hjälper vi dig!

Elcertifikat - vad innebär det?

För varje megawattimme solenergi som du själv producerar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat – ett ekonomiskt stöd som syftar till att öka andelen egenproducerad el i Sverige. För att få elcertifikat behöver du en särskild mätare och ett speciellt mätabonnemang. Läs gärna mer här: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/