ke_bilder_540_logga

”KARLSHAMN ENERGI SKA VARA DET STARKASTE VARUMÄRKET OCH DET NATURLIGA VALET NÄR HUSHÅLL OCH FÖRETAG I REGIONEN VÄLJER ENERGI OCH BREDBANDSLÖSNINGAR.

Inom Karlshamn Energi arbetar vi efter den affärsidé som beskrivs ovan, vilket innebär att vi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fyra olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB samt Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB.

Förutom affärsidén styrs verksamheten efter de övergripande målen: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal.

Kika gärna i vår Årsredovisning för 2017 (pdf).

Karlshamn Energi är ett kommunalt bolag som ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB som är moderbolag i Karlshamns kommuns bolagsgrupp. Det är en aktiebolagsrättslig koncern som ska samordna ägaransvaret för de övriga aktiebolagen inom kommunen för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Övriga bolag i koncernen är Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Fastigheter AB, och Karlshamnsbostäder AB.


Vår Styrelse

Tyrone Svärdh, ordförande Tel: 0708-15 45 10
Kerstin Gustafsson
Per Erlandsson
Yngve Svensson
Philip Bogheim
Carl-Magnus Kälvestam
Ingrid Hagberg-Hake
Diez Nobach
Per-Ivar Johansson
Ted Olander
Roland Englesson