forskning och utveckling:

Hur kan vi öka andelen förnybar

energi i elkraftsystemet?

 

Flexible Heat & Power (FHP) är ett forsknings- och innovationsprojekt med syfte att koppla samman värme- och kraftnät (elsystem) för att ta tillvara på energin. Detta ska ske genom att utnyttja termisk flexibilitet – att lagra värme och kyla.

Värmepumpar, centralvärme och kylanläggningar utgör den största potentialen för flexibilitet i elsystemet. Att kunna ta tillvara på och lagra överskottsenergi i byggnader eller i andra termiska processer är väldigt attraktivt för fastighetsägare, nätoperatörer och andra aktörer på energimarknaden.

I projektet kommer två praktiska testfall att genomföras, på plats i Karlshamn och i nederländska Uden. Karlshamn Energi och Ecovat (Nederländerna) kommer att demonstrera användbarheten hos FHP-ramverket.

För Karlshamn Energi innebär projektet en fantastisk möjlighet där vi kan ta del av kunskap som är till stor nytta för oss och våra kunder i vår strävan att erbjuda hållbara energilösningar baserade på förnybara energikällor.

Projektet är en del av EU:s Horizon 2020 och kommer att pågå i tre år och beräknas vara klart i november 2019. FHP består av forskningsinstitut, innovativa företag och stora industriella aktörer. Med så breda kunskaper inom FHP är målsättningen att projektet ska generera i konkurrenskraftiga produkter och tjänster på marknaden och ge lösningar för praktisk användning av termisk flexibilitet i elnät.


För mer information:

Marcus Steen, Elnätsingenjör på Karlshamn Energi
Telefon 0454-20 48 08
Mail: marcus.steen@karlshamnenergi.se

Fakta om FHP: 

Projektwebbplats: http://fhp-h2020.eu/
Twitter: @FHPrpject #FHPH2020
Konsortium: VITO (BE), Tecnalia (ES), Honeywell (CZ), KU Leuven (BE), Ecovat (NL), Noda (SE), RISE (SE), Karlshamn Energi (SE)
Tidslinje: 36 månader från start november 2016 till november 2019
Budget: € 3,8 M – finansiering sker genom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal 731231

Fakta om Horizon 2020: 

Webbplats: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Twitter: @EU_H2020 #H2020