Ny VA-taxa 2024

VA-taxans brukningsavgifter höjs från och med den 1 januari 2024. Beslut om ny taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställdes av Karlshamns kommunfullmäktige den 6 november 2023.

För en exempelvilla med en årlig förbrukning med 150 m³, motsvarar höjningen en kostnadsökning med cirka 110 kronor per månad. Prisjusteringen beror på ökade kostnader i VA-verksamheten med anledning av främst hög inflation, men även stigande räntor.

De nya avgifterna börjar gälla från och med januari 2024.

Här hittar du brukningsavgifter för vatten, avlopp och dagvatten

VA-taxa Karlshamns kommun 2024

Tillbaka