Ny skattereduktion för grön teknik

Från årsskiftet gäller en ny skattereduktion vid installation av grön teknik. Det betyder att du som installerar solceller, köper lagring av egenproducerad el eller hemmaladdare till elfordon kommer att få avdraget direkt på fakturan.

Det nya avdraget för grön teknik är nu beslutat av riksdagen och gäller från nyår. Reduktionen gäller alltså installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material med:

Både skattereduktion för grön teknik och rot-avdrag

Skattereduktion för grön teknik påverkar inte utrymmet för övriga rut- och rotarbeten. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik. Nytt är också att Skatteverket tar över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och länsstyrelserna. Hanteringen fungerar likadant som vid rut och rot – det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från Skatteverket till installatören.

Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida

Tillbaka