Våra rutiner i samband med covid-19

Vi på Karlshamn Energi sätter alltid säkerheten först, både för våra medarbetare och dig som kund. Vi bevakar hela tiden utvecklingen av covid-19 (coronaviruset) och följer noggrant Folkhälsomyndighetens och myndigheters rekommendationer. 

Vi gör vårt bästa för att minimera spridningen av covid-19 och har därmed infört vissa förändringar vår verksamhet. Dessa förändringar gäller tills vidare då vi i dagsläget inte vet när smittorisken i Sverige kommer att sjunka och vi gör allt vi kan för att förebygga och minimera risk för smittspridning.

Vårt fokus är att kunna garantera våra leveranser av el, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp även vid en större smittspridning i samhället.

Här hittar du sammanfattande information om våra anpassade rutiner med anledning av covid-19 (coronaviruset). Dessa gäller tills vidare och kan komma att uppdateras utifrån de aktuella riktlinjer och rekommendationer som råder.

Våra rutiner

Med anledning av covid-19 och har vi förändrat vårt arbetssätt har infört förebyggande åtgärder för att minska smittspridning.

 • Vi tar inte emot spontana besök
  Tillsvidare tar vi inte emot några obokade besök till vårt kontor på Prinsgatan 45.
 • Vi utför endast säkra hembesök
  Våra tekniker som utför hembesök, är givetvis friska och symptomfria. Är du sjuk och har ett inplanerat besök så ber vi dig ringa oss för att boka om tiden eller hitta en annan lösning.
 • Vi strukturerar om våra möten
  I den mån vi kan, genomför vi våra möten via digitala plattformar, istället för att ha fysiska möten. I vissa fall kan vi skjuta på möten som inte är obligatoriska. Om du har ett möte planerat hos oss som inte kan genomföras digitalt så måste du vara helt symptomfri för att besöka våra lokaler.
 • Vi stannar hemma om vi är sjuka
  Vi vill aldrig att vår personal ska arbeta om de är sjuka, men just nu är vi extra noggranna. All vår personal har fått tydliga instruktioner att stanna hemma vid minsta symptom, såsom snuva, hosta eller feber.

Rutiner vid hembesök

Vi på Karlshamn Energi sätter alltid säkerheten först och du kan känna dig trygg med att vi anpassar vårt arbete efter rådande riktlinjer gällande covid-19. Detta gäller vid hembesök:

 • Avboka vid minsta tecken på sjukdom
  Detta gäller både dig och om någon annan i hushållet uppvisar symptom. Om du känner oro, meddela oss för att boka in en ny tid.
 • Om möjligt, släpp in oss via en separat ingång
  Vi vill i största möjliga mån undvika gå igenom bostaden för att komma till arbetsstället.
 • Håll avstånd under hela vårt besök
  Respektera att vår tekniker måste få vara själva i utrymmet där arbete utförs. Vår personal är instruerad att avbryta arbetet och lämna platsen om detta inte följs. Detta är för din och vår egen säkerhet.
 • Våra tekniker stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom
  Vi är noga med att vår personal ska vara friska vid kundbesök. Vi skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med vår hygien. Under arbetsdagen är vi särskilt uppmärksamma på det egna hälsotillståndet.
 • Inför ditt hembesök
  Efter att du fått tid för besiktning, informerar vi dig om hur vi jobbar för att undvika eventuell smittorisk. Vi använder extra skyddsutrustning om du som kund ber om det.
 • Hembesök kan försenas
  Vi ber om förståelse för att vi plötsligt kan behöva avboka ett planerat hembesök med kort varsel.