FÖRETAGSINFORMATION TILL LEVERANTÖRER

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM AVSER ATT SÄNDA EN FAKTURA TILL OSS!

Vi arbetar för ständig förbättring och för att minska vår miljöpåverkan. Vi vill därför helst ta emot elektroniska fakturor och vi använder oss av EDI-faktura via systemet Kofax Invoice (”Fakturaportalen”). Vår operatör har samtrafikavtal med de flesta större operatörer, kontakta gärna er operatör för att kontrollera möjligheten att skicka elektroniska fakturor till oss.Vi kan också skicka en inbjudan från vårt system, kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomi@karlshamnenergi.se

Har ni inte möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni skicka mailfaktura istället.

Vid mailfaktura:

 • Formatet ska vara i PDF, detta gäller både fakturan och eventuella bilagor.
 • Bilagor ska alltid vara i samma fil som PDF-fakturan.
 • Endast en faktura (med eventuell bilaga) per PDF-fil med ordningsföljd, faktura och därefter bilagor.

Samtliga fakturor som skickas till något av våra bolag ska innehålla/uppfylla nedanstående kriterier:

 • Fakturanummer, fakturadatum och förfallodatum
 • Säljarens och köparens företagsnamn och adress
 • Säljarens organisationsnummer
 • Information om F-skatt och moms
 • Er referens (vår beställares tresiffriga kod, är ni osäkra, kontakta er kontaktperson hos oss)
 • Er referens (vår beställares för- och efternamn, tänk på att stavningen är viktig!)
 • Specifikation (beskrivning av fakturans innehåll)
 • 30 dagar som betalningsvillkor om annat inte angives i avtal.

För att du som leverantör ska få betalt i tid, måste fakturan uppfylla ovanstående krav. Fakturor utan tillräcklig information och som ej uppfyller våra krav kommer att återsändas till leverantören.

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan kommer att avvisas och då blir ni meddelade antingen via brev eller mail. Har du inte fått information om att fakturan har avvisats trots att den saknar information, då har vi troligtvis gjort ett undantag. Skicka då inte en ny faktura utan se då till att kommande fakturor är korrekta.


FAKTURAUPPGIFTER

Till adresserna nedan vill i enbart ha fakturor, påminnelse föredrar vi i pappersformat.
Övrig information och reklam hänvisas till Kundservice.

Karlshamn Energi AB

Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn
Organisationsnummer: 556223-8849
PDF-faktura: faktura.keab@karlshamnenergi.se
EDI-faktura: Kofax Invoice Portal (fd. Lexmark Expert Systems)
Identifiering: PEPPOL-ID: 0007:5562238849 eller organisationsnummer.
GLN nummer: 7359992000004

Karlshamn Energi Vatten AB

Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn
Organisationsnummer: 559170-4308
PDF-faktura: faktura.kevab@karlshamnenergi.se
EDI-faktura: Kofax Invoice Portal (fd. Lexmark Expert Systems)
Identifiering: PEPPOL-ID: 0007:5591704308 eller organisationsnummer.

Karlshamn Energi Elförsäljning AB

Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn
Organisationsnummer: 556527-9345
PDF-faktura: faktura.keeab@karlshamnenergi.se
EDI-faktura: Kofax Invoice Portal (fd. Lexmark Expert Systems)
Identifiering: PEPPOL-ID: 0007:5565279345 eller organisationsnummer

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Hur binder jag mitt elpris?

Du kan göra det här på vår hemsida med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice 0454-818 00.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få fiber där jag bor?

Gå in här och sök på din adress, så ser du om din adress finns med under Fokus-, planerade eller leveransklara områden.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fast elpris, rörligt elpris eller en mix av båda. Du kan också välja att vintersäkra ditt elpris för extra trygghet.

Fast pris är en trygg avtalsform som ger dig en bra översikt över dina elkostnader under avtalsperioden, du kan välja 1/2, 1, 2, 3 eller 5 år. Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Är priset på el lågt, betalar du ett lägre elpris och vice versa.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

EN FILM OM VÅRT SPONSRINGSARBETE

VI GER TILLBAKA

VI GER TILLBAKA