Förändringar i elnäts prislistor 2024

Efter årsskiftet genomför vi några förändringar i elnäts prislistor. Förändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2024.

E.ON:s fasta elöverföringsavgift för regionnätet ersätts med en rörlig avgift baserad på spotpris. Med anledning av att detta, kommer vi också gå över till en rörlig elöverföringsavgift per månad. Avgiften du som kund betalar är baserad på elpriset för våra nätförluster samt även på E.ON:s rörliga elöverföringsavgift.

Den fasta delen i elöverföringsavgiften sänks med 4,5 öre/kWh.

Det tillfälliga avdraget
för elöverföringsavgiften (7,9 öre/kWh) upphör vid årsskiftet.

Ingen förändring sker på den fasta avgiften eller abonnemangs- och effektavgiften.

I våra prislistor för inmatning från solceller inför vi en rörlig nätnyttoersättning per månad, som ersätter tidigare fast ersättning.
Energiskatten höjs vid årsskiftet från 39,2 öre/kWh till 42,8 öre/kWh (exkl. moms), enligt regeringens beslut.

Prislistor för elnät (privat och företag) hittar du här

Tillbaka