Ett lysande projekt

2020 började Karlshamns kommun sin stora energibesparingsresa och gav Karlshamn Energi uppdraget att installera LED-ljuskällor i all gatubelysning. Tre år senare är projektet slutfört och över 9 000 ljuspunkter utbytta.

De gamla armaturerna är ersatta mot mer energieffektiv LED-belysning som också ger ett vitare ljus som riktar och koncentrerar ljuset bättre mot gatorna.

– Inom Karlshamn Energis nätområde uppskattar vi att den nya belysningen bidrar till en energibesparing på cirka 66 procent och därmed blir det även en minskad belastning på elnätet. Hela projektet är verkligen helt fantastiskt på många sätt och visar på ett hållbarhetstänk som jag är stolt över, säger Benjamin Gacanin, affärsområdeschef Elnät.

Miljövinster
Karlshamn Energis eltekniker Johan Bergqvist berättar vidare att det finns fler fördelar med LED-projektet, där den nya belysningen har en mycket längre livstid än den gamla.
– En fantastisk miljöbonus är att vi också blivit helt kvicksilverfria genom att ersätta äldre teknik. Vi har även passat på att samla in information om skicket på kablar och stolpar vilket gör att vi enklare vet i vilken ordning dessa behöver bytas ut, säger Johan.

Sparar miljoner
2019 gjordes en kalkyl för hur stora besparingar kommunen kunde göra genom att modernisera gatu- och park- enhetens över 9 000 armaturer, berättar kommunens samordnare för projektet.
– Energibesparingen är det viktigaste skälet till att kommunen tog beslutet. Vi beräknar att vi sparat 100 miljoner på dessa nya armaturer under en 25-årsperiod, som är deras beräknade livslängd, säger Ola Karlsson, gatuingenjör på Karlshamns kommun.

Framtidssäkrat
I samband med installationer av ny belysning har många arbetstimmar även lagts på att byta gamla kablar, dåliga lyktstolpar samt åtgärda en del anmärkningar i elanläggningar.
– Det har blivit en rejäl upprusning som minskar behovet av underhåll i framtiden och jag vill lyfta det goda samarbetet vi haft med Karlshamn Energi. Det är många beslut och överväganden som ligger bakom för att genomföra det här projektet, säger Ola Karlsson.

 

Bildtext: Vår eltekniker Johan Bergqvist kunde inte låta bli att föreviga den fina utsikten när han utförde ett av sina många uppdrag från skyliften.

Tillbaka