Köp din el hos oss och låt energin stanna i Karlshamn!

ke_bilder_850x193_karlshamn

När du köper el från Karlshamn Energi används dina pengar till någonting bra. Vi återinvesterar nämligen från vår verksamhet tillbaka till Karlshamns kommun.

Förutom att vi genererar pengar tillbaka till vår kommun är vi också stolta sponsorer till massor av idrottsföreningar och olika kulturevenemang. Detta tillsammans med ett starkt miljöengagemang skapar fördelar för vår fina kommun. Så häng på, låt oss göra Karlshamn till en bättre stad tillsammans!

Fyra bra anledningar att välja Karlshamn Energi

Vårt miljöarbete. Vi på Karlshamn Energi arbetar kontinuerligt för en bättre miljö. För att nämna några exempel så kommer den el vi säljer från 100% förnybara energikällor. Vår fjärrvärme produceras av överskottsvärme från vår några av våra lokala industrier och vi bygger i nuläget ut infrastrukturen för laddstolpar för fullt. Självklart gör vi mycket mer och det kan du läsa om här: Vår Elproduktion

Vårt pris. Vi strävar efter att ha en juste prissättning på vår el. Vi har dessutom inga dyra tillsvidareavtal som krånglar till det för dig som kund. Hos oss ingårbehöver inte vara dyrt att välja el som är producerad på ett bra sätt.

Vår service. Vi svarar alltid i telefon och har sällan kö. Har du frågor kan vi ge svar. Här på vår hemsida hittar du information om oss och via Facebook kan du hålla dig uppdaterad om vad vi gör.

Vi ger tillbaka. När du köper el från Karlshamn Energi används dina pengar till någonting bra. Vi återinvesterar nämligen från vår verksamhet tillbaka till Karlshamns kommun. Dessutom är vi också stolta sponsorer till massor av föreningar, kulturlivet och olika event.

Varmt välkommen att bli elhandelskund hos oss! Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice på 0454-818 00 eller e-post kundservice@karlshamnenergi.se

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Hur ofta läser ni av elmätaren?

En gång i månaden. Får vi, av tekniska skäl, inte in din avläsning kan det förekomma att din faktura baseras på uppskattad elförbrukning.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fast elpris, rörligt elpris eller en mix av båda. Du kan också välja att vintersäkra ditt elpris för extra trygghet.

Fast pris är en trygg avtalsform som ger dig en bra översikt över dina elkostnader under avtalsperioden, du kan välja 1/2, 1, 2, 3 eller 5 år. Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Är priset på el lågt, betalar du ett lägre elpris och vice versa.

Hur binder jag mitt elpris?

Du kan göra här på vår hemsida med mobilt BankID eller kontakta vår kundservice 0454-818 00.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

Jag har inte fått min faktura?

Om du tycker att din faktura är sen ta kontakt med oss på kundservice, så kan vi se om den är skickad. Har vi rätt adress, men den har försvunnit på vägen skickar vi en kopia till dig. Du kan även gå in på ”Mina Sidor” och kontrollera om den finns sparad där.

Kan jag behålla Karlshamn Energi om jag flyttar?

Du kan behålla Karlshamn Energi som elhandelsleverantör oavsett om du flyttar till annan ort. Däremot kan du bara behålla oss som nätleverantör om du flyttar inom Karlshamns tätort. Ska du flytta glöm inte att meddela oss i god tid. Flyttanmälan gör du här.

 

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Varför är fakturan olika hög vid olika tillfällen?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Ofta förbrukar man mer el under vintern, framför allt om bostaden värms upp med el. Du kan följa din förbrukning på ”Mina Sidor”. Om du har ett avtal med rörligt pris så ändras det månadsvis.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

EN FILM OM EL

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD GÅR PÅ EL

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD GÅR PÅ EL