Prislista 2020

Elnätprislista för våra säkringskunder (gäller fr o m 2020-01-01)

RÖRLIG NÄTAVGIFT
Priserna är i öre/kWh. Moms (f n 25%).

pris                   
Energiskatt
Inkl skatt och moms
Normaltariff                  34,2 35,3 86,9
Tidstariff Högpris * 42,8 35,3 97,5
Lågpris ** 16,6 35,3 64,9

* November–mars, måndag–fredag kl 06-20
** Övrig tid

FAST NÄTAVGIFT
Priserna är i Kr/år inkl. moms (f n 25%). Inom parentes är priserna angivna exkl. moms. 

Kundkategori  Säkringsstorlek i ampére (A)  Normaltariff  Tidstariff
Lägenhet hushåll 16 950 (760)
20 1 150 (920)
Lägenhet elvärme 16 1 181 (945) 2 313 (1 850)
20 1 481 (1 185) 2 869 (2 295)
25 3 594 (2 875)
Villa elvärme 16 1 750 (1 400) 2 950 (2 360)
20 2 269 (1 815) 3 825 (3 060)
25 2 950 (2 360) 4 981 (3 985)
35 7 375 (5 900)
Villa hushåll/Villa kombi 16 1 606 (1 285) 2 813 (2 250)
20 2 081 (1 665) 3 675 (2 940)
25 2 706 (2 165) 4 750 (3 800)
35 6 625 (5 300)
Näringsliv 16 1 606 (1 285) 2 813 (2 250)
20 2 081 (1 665) 3 675 (2 940)
25 2 706 (2 165) 4 750 (3 800)
35 3 756 (3 005) 6 625 (5 300)
50 5 231 (4 185) 9 225 (7 380)
63 6 831 (5 465) 12 038 (9 630)
80 8 850 (7 080) 15 663 (12 530)
100 11 563 (9 250) 20 413 (16 330)
125 15 025 (12 020) 26 644 (21 315)
160 21 094 (16 875) 37 381 (29 905)
200 27 506 (22 005) 48 763 (39 010)

Anslutningsavgift elnät

Här presenteras prislista och övriga villkor för anslutning av nya elnätabonnemang. Aktuella nätavgifter, dvs de löpande priserna för elnät, presenteras här ovan.

Anslutningsavgifter elnät (gäller fr om 2020-01-01)

Priserna är angivna i kronor exklusive moms.

Säkringsstorlek i ampére (A) Normal anslutningsavgift Utbyggnadstak
Fritidshus – 16 16 600 24 900
16 – 25 20 800 31 200
35 24 500 36 750
50 31 700 47 550
63 37 800 56 700
80 45 900 68 850
100 55 400 83 100
125 67 300 100 950
160 84 100 126 150
200 103 200 154 800

Övriga villkor

Avgifterna gäller vid nyanslutning och består fr o m 35 A av en grundavgift på 7 800 kr plus 477 kr/A. Utbyggnadstaket är 50% högre än normal anslutningsavgift. Om utbyggnadstaket överskrids betalar kunden normal anslutningsavgift plus all kostnad över utbyggnadstaket. Avgifterna är avrundade till närmaste 100-tal kr. Avgifterna upp t.o.m 63 A får inte överstiga Energimarknadsinspektionens principer för prövning.

– Anslutningsavgifterna förutsätter att kunden svarar för schaktning, håltagning, förläggning av tomrör och återfyllning inom tomtgräns. Servisledning upp till 60 m ingår i avgifterna ovan men vid längre servisledning betalar kunden normalt verklig merkostnad. För grövre kabelarea än vald servissäkring kräver, eller för eventuell 5-ledar servisledning, tillkommer normalt merkostnad även för detta.

– Om befintlig anslutning utökas betalar kunden 477 kr/utökad A, plus all kostnad som överskrider skillnaden i utbyggnadstak mellan säkringsstorlekarna. I övrigt gäller samma som ovan.

– Kostnad för anordning av tillfälliga abonnemang i samband med nyanslutning eller utökning tillkommer.

– För effektleveranser (servissäkring över 200 A), såväl låg- och högspänning, gäller individuell hantering vid såväl nyanslutning som utökning.

 

AVTAL FÖR ELNÄT

Här hittar du som är privatkund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

 

Här hittar du som är företagskund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR  ELNÄT – NÄRINGSVERKSAMHET