Prislista 2019

Elnätprislista för våra säkringskunder (gäller fr o m 2019-01-01)

RÖRLIG NÄTAVGIFT
Priserna är i öre/kWh. Moms (f n 25%).

pris                   
Energiskatt
Inkl skatt och moms
Normaltariff                  32,6 34,7 84,1
Tidstariff Högpris * 40,8 34,7 94,4
Lågpris ** 15,8 34,7 62,1

* November–mars, måndag–fredag kl 06-20
** Övrig tid

FAST NÄTAVGIFT
Priserna är i Kr/år inkl. moms (f n 25%). Inom parentes är priserna angivna exkl. moms. 

Kundkategori  Säkringsstorlek i ampére (A)  Normaltariff  Tidstariff
Lägenhet hushåll 16 906 (725)
20 1 094 (875)
Lägenhet elvärme 16 1 125 (900) 2 200 (1 760)
20 1 413 (1130) 2 731 (2 185)
25 3 425 (2 740)
Villa elvärme 16 1 669 (1 335) 2 806 (2 245)
20 2 163 (1 730) 3 644 (2 915)
25 2 806 (2 245) 4 744 (3 795)
35 7 025 (5 620)
Villa hushåll/Villa kombi 16 1 531 (1 225) 2 675 (2 140)
20 1 981 (1 585) 3 500 (2 800)
25 2 575 (2 060) 4 525 (3 620)
35 6 306 (5 045)
Näringsliv 16 1 531 (1 225) 2 675 (2 140)
20 1 981 (1 585) 3 500 (2 800)
25 2 575 (2 060) 4 525 (3 620)
35 3 575 (2 860) 6 306 (5 045)
50 4 981 (3 985) 8 788 (7 030)
63 6 506 (5 205) 11 463 (9 170)
80 8 425 (6 740) 14 919 (11 935)
100 11 013 (8 810) 19 438 (15 550)
125 14 313 (11 450) 25 375 (20 300)
160 20 088 (16 070) 35 600 (28 480)
200 26 200 (20 960) 46 438 (37 150)

Anslutningsavgift elnät

Här presenteras prislista och övriga villkor för anslutning av nya elnätabonnemang. Aktuella nätavgifter, dvs de löpande priserna för elnät, presenteras här ovan.

Anslutningsavgifter elnät (gäller fr om 2019-01-01)

Priserna är angivna i kronor exklusive moms.

Säkringsstorlek i ampére (A) Normal anslutningsavgift Utbyggnadstak
Fritidshus – 16 15 800 23 700
16 – 25 19 800 29 700
35 23 300 34 950
50 30 200 45 300
63 36 000 54 000
80 43 700 65 550
100 52 800 79 200
125 64 100 96 150
160 80 100 120 150
200 98 300 147 450

Övriga villkor

Avgifterna gäller vid nyanslutning och består fr o m 35 A av en grundavgift på 7 400 kr plus 454 kr/A. Utbyggnadstaket är 50% högre än normal anslutningsavgift. Om utbyggnadstaket överskrids betalar kunden normal anslutningsavgift plus all kostnad över utbyggnadstaket. Avgifterna är avrundade till närmaste 100-tal kr. Avgifterna upp t.o.m 63 A får inte överstiga Energimarknadsinspektionens principer för prövning.

– Anslutningsavgifterna förutsätter att kunden svarar för schaktning, håltagning, förläggning av tomrör och återfyllning inom tomtgräns. Servisledning upp till 60 m ingår i avgifterna ovan men vid längre servisledning betalar kunden normalt verklig merkostnad. För grövre kabelarea än vald servissäkring kräver, eller för eventuell 5-ledar servisledning, tillkommer normalt merkostnad även för detta.

– Om befintlig anslutning utökas betalar kunden 454 kr/utökad A, plus all kostnad som överskrider skillnaden i utbyggnadstak mellan säkringsstorlekarna. I övrigt gäller samma som ovan.

– Kostnad för anordning av tillfälliga abonnemang i samband med nyanslutning eller utökning tillkommer.

– För effektleveranser (servissäkring över 200 A), såväl låg- och högspänning, gäller individuell hantering vid såväl nyanslutning som utökning.

 

AVTAL FÖR ELNÄT

Här hittar du som är privatkund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

 

Här hittar du som är företagskund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR  ELNÄT – NÄRINGSVERKSAMHET