Vi ser till att det lyser i vår Fina kommun

Karlshamns kommun äger och ansvarar för nästan all vägbelysning och alla trafiksignaler inom kommunens gränser. På uppdrag av kommunen ser vi på Karlshamn Energi till att allt fungerar som det ska, dvs ser till att det lyser. Vi har ansvaret för nästan 9 000 gatljus och även stadens alla trafikljus.

Gatubelysning ska ses över tre gånger per år. Då tänds och kontrolleras gatlamporna områdesvis. Detta sker i oktober och december samt i månadsskiftet februari/mars. Trafiksignaler och lampor i anslutning till vägkorsningar, övergångsställen, busshållplatser och gång- och cykelvägar ses dock över kontinuerligt.

Har du upptäckt en trasig lampa? Då ska du göra felanmälan på kommunens hemsida.

Felanmälan för Gatubelysning och trafiksignaler