Vi byter till nya elmätare

Cirka 8 500 elmätare hos våra kunder ska bytas ut och vara genomförda i god tid innan 2025.

Varför byts elmätarna?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som är ett steg närmare ett smartare elnät. Kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025.

Vad innebär de nya kraven?

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av dina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om din energianvändning. De nya mätarna kommer även att mäta din elförbrukning per timme och kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning. Möjligheter ges även till automatisk avbrottsregistrering, till- och frånkoppling av el på distans med mera.

Hur vet jag när ni ska byta min elmätare?

När det är dags att byta just din elmätare så kommer du att få information av oss i din brevlåda.

behöver jag göra något inför mätarbytet?

Tänk på att mätarplatsen måste vara tillgänglig för vår mätartekniker. För att underlätta för bytet är det bra om du ser till att det inte står några föremål eller hinder framför elskåpet/elmätaren.

behöver jag vara hemma vid mätarbytet?

Sitter din mätare inomhus (eller ej tillgänglig för oss) så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet. Vi kommer att informera dig via brev i god tid innan bytet, med information om mätarbytet och en föreslagen tid för mätarbytet.

Sitter din mätare utomhus (eller tillgänglig för oss) så behöver du inte vara hemma för mätarbytet. Vi kommer att informera dig via brev i god innan bytet, med information om mätarbytet och under vilken tidsperiod din elmätare kommer att bytas.

Vad händer om jag inte kan vara hemma på bokad tid?

I brevet finns information om hur du kan gå tillväga för att boka om din tid om den inte passar.

Om din elmätare inte är tillgänglig för oss utan att någon vuxen är på plats, och du inte kan vara hemma på föreslagen tid så ber vi dig boka om bland de tider som finns tillgängliga inom ditt område. Finns det inte någon tid som passar så kanske du kan be någon granne eller släkting vara på plats vid föreslagen eller ombokad tid.

Kan jag få en påminnelse om mätarbytet?

Om du har fått ett brev från oss med en föreslagen tid om mätarbyte, så kan du registrera din e-postadress eller mobilnummer hos oss via länken för ombokning av tid. Då skickar vi en påminnelse till dig 1-2 dagar innan den bokade tiden.

Hur går mätarbytet till?

Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av elmontörer från Karlshamn Energi Elnät samt av montörer från företag som vi anlitar. Samtliga montörer har sig med ID-handling och bilar är uppmärkta med Karlshamn Energis logotyp. Själva mätarbytet tar cirka 10-20 minuter och under mätarbytet så kommer din anläggning att vara spänningslös. Det är bra om du själv drar ut kontakterna till eventuell känslig utrustning innan bytet. I samband med mätarbytet så kommer vår montör att fotografera mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

Hur får jag information efter mätarbytet?

Efter mätarbytet är genomfört så kommer vi att bekräfta mätarbytet till dig. Bekräftelsen innehåller information om vem som utfört bytet, när, samt information och mätarställningar för den nedtagna och den uppsatta mätaren. I bekräftelsen finns också en länk till den här sidan med mer information om mätarbytet. Har du registrerat en e-postadress eller mobilnummer så kommer du att få bekräftelse på utfört mätarbyte via de kanalerna. Har du inte registrerat varken e-postadress eller mobilnummer så kommer du att få bekräftelsen på vykort.

Hur fungerar de nya elmätarna?

Den stora nyttan för dig som kund, utöver att vi kan mäta din förbrukning per timme, se mer detaljerad förbrukning per fas, och tillkoppla och frånkoppla din el på distans, är att vi inte behöver byta elmätare om du sätter upp en solcellsanläggning på ditt tak, samt att du kan koppla på en egen utrustning för att följa din elförbrukning i realtid.

Läs mer eller ladda ner manualen för de nya mätarna (pdf)

Kostar mätarbytet något?

Nej, mätarbytet kostar inte dig som kund något.

Förändras min faktura?

På nästkommande faktura efter mätarbytet kan du se att mätarbyte är genomfört.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga här, så är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@karlshamnenergi.se eller ringa oss på 0454-818 00.