MÄTARBYTE FASTIGHETSÄGARE

Cirka 8 500 elmätare ska bytas ut hos våra kunder, vilka alla ska vara genomförda i god tid innan 2025. För att vi ska kunna utföra mätarbytet så smidigt som möjligt behöver vi aktuella kontaktuppgifter till era vaktmästare, bovärdar eller andra fastighetsansvariga. Fyll i och skicka in uppgifterna via formuläret nedan.

Företagsuppgifter

Uppgifter om kontaktperson/bovärd

Fyll i kontaktpersonens namn, fastigheten samt adress som den ansvarar för, mailadress samt mobilnummer.

Övrigt


Varför byts elmätarna?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som är ett steg närmare ett smartare elnät. Kraven ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025.

Vad innebär de nya kraven?

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av dina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om din energianvändning. De nya mätarna kommer även att mäta din elförbrukning per timme och kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning. Möjligheter ges även till automatisk avbrottsregistrering, till- och frånkoppling av el på distans med mera.

Hur vet jag när ni ska byta  elmätare?

När det är dags att byta elmätarna så kommer era bovärdar/kontaktpersoner att få information av oss via mail och sms.

behöver jag göra något inför mätarbytet?

Ni behöver inkomma med aktuella kontaktuppgifter till kontaktpersoner/bovärdar som ansvarar för fastigheten där vi behöver utföra mätarbytet. Tänk också på att inför vårt besök se till att mätarplatsen är tillgänglig för vår mätartekniker. För att underlätta för bytet är det bra om ni ser till att det inte står några föremål eller hinder framför elskåpet/elmätaren.

BRA ATT VETA INFÖR ELMÄTARBYTET  

Vi hör av oss till era kontaktpersoner i god tid innan vi utför mätarbyten i er fastighet. Vi sköter även budning till hyresgästerna via sms och lappar i trappuppgångar. I de fall mätaren sitter inne i en lägenhet, bokar vi tid med hyresgästen.

Vid byte av fastighetsmätare kan det hända att vi måste bryta strömmen en kort stund, vilket kan påverka t.ex. hissar eller tvättstugor. Vi är då tacksamma om vi kan stämma av med er bovärd/vaktmästare så att strömavbrottet kan ske på en passande tid.

Hur går mätarbytet till?

Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av elmontörer från Karlshamn Energi Elnät samt av montörer från företag som vi anlitar. Samtliga montörer har sig med ID-handling och bilar är uppmärkta med Karlshamn Energis logotyp. Under själva mätarbytet kommer din anläggning att vara spänningslös. Det är bra om ni har förvarnat era hyresgäster så att de kan dra ut kontakterna till eventuell känslig utrustning innan bytet. I samband med mätarbytet kommer vår montör att fotografera mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

Efter mätarbytet är genomfört så kommer vi att bekräfta mätarbytet till er. Bekräftelsen innehåller information om vem som utfört bytet, när, samt information och mätarställningar för den nedtagna och den uppsatta mätaren.

Hur fungerar de nya elmätarna?

Den stora nyttan för dig som kund, utöver att vi kan mäta förbrukningen per timme, se mer detaljerad förbrukning per fas, och tillkoppla och frånkoppla din el på distans är också att ni kan koppla på egen utrustning för att följa elförbrukningen i realtid.

Läs mer eller ladda ner manualen för de nya mätarna (pdf)

Kostar mätarbytet något?

Nej, mätarbytet kostar inte dig som kund något.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga här, så är du alltid välkommen att kontakta:
Jonas Petersson, jonas.petersson@karlshamnenergi.se.Telefon 0454-20 48 30.
Robin Sandgren, robin.sandgren@karlshamnenergi.se. Telefon 0454-20 48 17