Kostnadsfri Elolycksfallsförsäkring

Vår elolycksfallsförsäkring ger dig extra skydd och är ett värdefullt komplement till din vanliga olycksfallsförsäkring. Den träder alltid automatiskt i kraft vid olyckor i hemmet där el orsakat olyckan, och den gäller för alla i familjen plus vänner och bekanta som vistas i hushållet. Ni får ekonomisk hjälp om ni skadas, måste gå till läkare eller behöver rehabiliteras under en längre tid. Och det bästa av allt: den är helt kostnadsfri för alla som är elhandelskunder hos Karlshamn Energi.

Några exempel på vad försäkringen innehåller

Alla villakunder, med gällande avtal om Fast eller Rörligt Elpris, får självriskeliminering utan någon extra kostnad. Råkar du ut för en skada på en fast installation på grund av ett elfel, så träder din villaförsäkring in. Du har dock alltid en självrisk och det är den som du som villakund hos oss slipper betala. Du får en självriskeliminering med upp till 2 000 kronor per skadetillfälle, förutsatt att ditt försäkringsbolag godkänner att skadan orsakats till följd av ett elfel och att kostnaden för att åtgärda den är högre än självrisken.

 

Läs mer om vår Elolycksfallsförsäkring och Sjävriskeliminering

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

Jag har inte fått min faktura?

Om du tycker att din faktura är sen ta kontakt med oss på kundservice, så kan vi se om den är skickad. Har vi rätt adress, men den har försvunnit på vägen skickar vi en kopia till dig. Du kan även gå in på ”Mina Sidor” och kontrollera om den finns sparad där.

Kan jag behålla Karlshamn Energi om jag flyttar?

Du kan behålla Karlshamn Energi som elhandelsleverantör oavsett om du flyttar till annan ort. Däremot kan du bara behålla oss som nätleverantör om du flyttar inom Karlshamns tätort. Ska du flytta glöm inte att meddela oss i god tid. Flyttanmälan gör du här.

 

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Varför är fakturan olika hög vid olika tillfällen?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Du kan följa din förbrukning på ”Mina Sidor” eller i vår app. Om du har ett avtal med rörligt pris så ändras det månadsvis.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.