Begränsad framkomlighet på Erik Dahlbergsvägen

Under måndagen den 9 november utför vi arbete på Erik Dahlbergsvägen i höjd med Gustavsborgsvägen. Anledningen är en vattenläcka. Framkomligheten kommer att vara begränsad, så välj gärna en annan väg och kör försiktigt.

Arbetet kommer att påverka trafikflödet och det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet på sträckan under hela dagen. För att minska köbildning ber vi dig som trafikant att välja en alternativ rutt om det är möjligt.

Arbetet pågår under hela måndagen. Vi uppmanar dig som passerar arbetsplatsen att iaktta försiktighet och sänka hastigheten för din egen och andras säkerhet.

Tack för visad förståelse, vi jobbar så snabbt vi kan!

Tillbaka