Ändring av operatör för leverantörsfakturor i EDI-format

Karlshamn Energi går över till att ta emot e-fakturor via Peppol & Samtrafik via ny operatör Logiq AS. Denna ändring ska ske automatiskt i Peppol-nätverket genom att Karlshamn Energis trafik styrs över till ny operatör. Om ni får problem vid distributionen, så ska ni i första hand kontakta er egen operatör som i sin tur kan kontakta Logiq.

Ändringen gäller från 2022-07-01.

Innehållskrav e-fakturor

För att vi ska kunna behandla e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla referensnummer:

  • 3 siffror (numeriska tecken) som motsvarar beställarens referens, alternativt
  • Beställarens förnamn och efternamn

Fakturan ska även innehålla följande uppgifter:

  • Sedvanliga uppgifter som enligt lagkrav ska finnas på en faktura
  • Leverantörens kontaktperson inkl. e-post
  • Eventuella fakturaunderlag, bilagor etc kan biläggas i pdf-format

Fakturan måste vara ställd till rätt bolag inom Karlshamn Energi:
Kontakta Karlshamn Energi innan fakturering om det är oklart vilket bolag som ska faktureras. Om fakturan ställs ut till fel bolag, så kommer fakturan att returneras och kredit behöver ställas ut.

 

För mer information:
https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/karlshamn-energi/

https://www.karlshamnenergi.se/kontakt/leverantorer/

Tillbaka