Prislista

Elnätprislista för våra säkringskunder (gäller fr o m 2017-01-01)

RÖRLIG NÄTAVGIFT
(Priserna är i öre/kWh inkl. moms (f n 25%). Inom parentes är priserna angivna exkl. moms.) 

Normaltariff 35,3, (28,2)
Tidstariff Högpris * 44,1 (35,3)
Lågpris ** 17,1 (13,7)

* November–mars, måndag–fredag kl 06-20
** Övrig tid

FAST NÄTAVGIFT
(Priserna är i Kr/år inkl. moms (f n 25%). Inom parentes är priserna angivna exkl. moms.) 

Kundkategori  Säkringsstorlek i ampére (A)  Normaltariff  Tidstariff
Lägenhet hushåll 16 787 (630)
20 950 (760)
Lägenhet elvärme 16 975 (780) 1 906 (1 525)
20 1 219 (975) 2 362 (1 890)
25 3 052(2 370)
Villa elvärme 16 1 444 (1 155) 2 431 (1 945)
20 1 869 (1 495) 3 838 (2 525)
25 2 431 (1 945) 4 106 (3 285)
35 6 081 (4 865)
Villa hushåll/Villa kombi 16 1 325  (1 060) 2 319 (1 855)
20 1 712 (1 370) 3 025 (2 420)
25 2 521 (1 785) 3 919 (3 135)
35 5 462 (4 370)

Anslutningsavgift elnät

Här presenteras prislista och övriga villkor för anslutning av nya elnätabonnemang. Aktuella nätavgifter, dvs de löpande priserna för elnät, presenteras här ovan.

Anslutningsavgifter elnät (gäller fr om 2016-01-01)

Priserna är angivna i kronor exklusive moms.

Säkringsstorlek i ampére (A) Normal anslutningsavgift Utbyggnadstak
Fritidshus – 16 13 700 20 550
16 – 25 17 200 25 800
35 20 200 30 300
50 26 100 39 150
63 31 200 46 800
80 37 800 56 700
100 45 700 68 550
125 55 500 83 250
160 69 300 103 950
200 85 000 127 500

Övriga villkor

Avgifterna gäller vid nyanslutning inom sammanhållen bebyggelse och består fr o m 35 A av en grundavgift på 6 400 kr plus 393 kr/A. Utbyggnadstaket är 50% högre än normal anslutningsavgift. Om utbyggnadstaket överskrids betalar kunden normal anslutningsavgift plus all kostnad över utbyggnadstaket. Avgifterna är avrundade till närmaste 100-tal kr. Avgifterna upp t.o.m 63 A får inte överstiga Energimarknadsinspektionens principer för prövning.

– Anslutningsavgifterna förutsätter att kunden svarar för schaktning, håltagning, förläggning av tomrör och återfyllning inom tomtgräns. Servisledning upp till 60 m ingår i avgifterna ovan men vid längre servisledning betalar kunden normalt verklig merkostnad. För grövre kabelarea än vald servissäkring kräver, eller för eventuell 5-ledar servisledning, tillkommer normalt merkostnad även för detta.

– Om befintlig anslutning utökas betalar kunden 393 kr/utökad A, plus all kostnad som överskrider skillnaden i utbyggnadstak mellan säkringsstorlekarna. I övrigt gäller samma som ovan.

– Kostnad för anordning av tillfälliga abonnemang i samband med nyanslutning eller utökning tillkommer.

– För effektleveranser (servissäkring över 200 A), såväl låg- och högspänning, gäller individuell hantering vid såväl nyanslutning som utökning.

 

AVTAL FÖR ELNÄT

Här hittar du som är privatkund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

 

Här hittar du som är företagskund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL – NÄRINGSVERKSAMHET 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL – NÄRINGSIDKARE