Elpriser privat

Fast elpris

Här binder man sitt elpris från ½ år upp till 5 år på den prisnivå som råder då avtalet tecknas. Ingen kan i förväg veta när det är rätt tillfälle att binda priset. Det är som att binda räntan – först efteråt får man svaret. Å andra sidan vet man alltid sitt elpris.

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (Södra Sverige)

Elområde

5 år
3 år
2 år
1 år
1/2 år
Avtalstid ⇒
Elområde 4 (södra Sverige)
49,9(39,9)
49,9(39,9)
51,1(40,9)
53,6(42,9)
51,5(41,2)
Elområde 1-3
48,6(38,9)
48,6(38,9)
49,9(39,9)
52,4(41,9)
50,3(40,2)

Priserna gäller fr o m 2018-04-01

Priserna är angivna i öre/kWh inklusive avgift för elcertifikat och moms.
Inom parantes är priserna angivna inklusive avgift för elcertifikat men exklusive moms.

Det tillkommer en månadsavgift om 23 kr inkl. moms. Priserna gäller för avtalsstart senast 1 april 2018.

Moms: 25%

 

Prisjämförelse

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (södra Sverige)

Elförbrukning

5 år
3 år
2 år
1 år
1/2 år
Avtalstid ⇒
2 000 kWh
63,662,4
63,662,4
64,963,6
67,466,1
65,364,0
5 000 kWh
55,454,1
55,454,1
56,655,4
59,157,9
57,055,8
10 000 kWh
52,651,4
52,651,4
53,952,6
56,455,1
54,353,0

I jämförpriserna ingår elpris, avgift för elcertifikat, moms och fast avgift men inte nätavgifter. Priserna är angivna i öre/kWh. Gäller avtalsstart senast 1 april 2018.

Teckna elavtal

Rörligt elpris

Rörligt elpris är lite av en utmaning. De som vill spekulera lite kan välja ett pris som är kopplat till den nordiska elbörsen, Nord Pool. Det Rörligt elpris utgår från Karlshamn Energi Elförsäljning AB:s inköpspris + moms. Till detta kommer vid var tid gällande elcertifikatsavgift och påslag. Avtal om Rörligt Elpris löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av en månad.

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (södra Sverige)

Rörligt pris(Januari 2018)

Elområde 4 (södra Sverige)
49,5 (33,7)
Elområde 1-3
48,9 (33,2)

Priserna är angivna i öre/kWh inklusive påslag samt gällande kostnad för elcertifikat och moms.
Inom parantes är priserna angivna exklusive påslag, elcerifikat och moms.

Det tillkommer en månadsavgift om 23 kr inkl. moms.

Påslag 2,8 öre/kWh
Elcertifikat: 3,1 öre/kWh
Moms: 25%

Prisjämförelse

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (södra Sverige)

Elförbrukning

Elområde 1-3
Elområde 4
2 000 kWh
62,6
63,3
5 000 kWh
54,4
55,0
10 000 kWh
51,6
52,3

I jämförpriserna ingår elpris, avgift för elcertifikat, moms och fast avgift. Priserna är angivna i öre/kWh. Gäller avtalsstart senast 1 april 2018. Jämförpriset baseras på senaste månadens rörliga elpris. Avgiften för elcertifikat gäller tills vidare och kan komma att ändras under avtalsperioden. I elpriserna ovan ingår inte elnätavgifterna som du betalar till ditt elnätbolag.

 

Teckna elavtal

EgenMix

EgenMix är elavtalet där du får bestämma förutsättningarna. Allt enligt tanken att du ska ha ett avtal som är precis lagom för dig. Du väljer därför hur stor andel av ditt elpris som ska vara fast under avtalstiden, samt hur mycket som ska baseras på ett rörligt pris. Du väljer också avtalstid – från ett halvår och upp till 5 år.

MIXA SOM DET PASSAR DIG

Genom att kombinera fast och rörligt pris får du den mix som passar dig bäst. Som du ser av vårt räkneexempel nedan kommer du med ett mixat elpris aldrig att ha det dyraste alternativet. Ditt pris kommer att ligga någonstans mellan fast och rörligt – och du väljer själv exakt hur många procent som ska baseras på fast respektive rörligt pris. Du kan välja 50/50, 75/25, 16/84 eller vad du vill så länge summan blir 100 procent! På din faktura kommer du sedan att se hur många kWh du har förbrukat samt vad dina fasta och rörliga delar kostar.

RÄKNEEXEMPEL

För att visa hur ett mixat pris kan se ut i två olika situationer har vi gjort ett räkneexempel. Vi tittar dels på december 2010 när det rörliga priset var högre än det fasta, och dels på december 2012 då det fasta var högst. Vi har räknat med ett fast elpris på 50 öre/kWh och en elanvändning på 20 000 kWh/år (villa med elvärme). Vi uppskattar elanvändningen i december till 2 000 kWh.

Kostnad december 2010
100% rörligt elpris (83,29 öre/kWh)1 840 kr
100% fast elpris (50,00 öre/kWh)1 000 kr
50% fast, 50% rörligt1 333 kr

Kostnad december år 2012
100% rörligt elpris (40,60 öre/kWh)   950 kr
100% fast elpris (50,00 öre/kWh)1 000 kr
50% fast, 50% rörligt   975 kr

Vill du ha ett avtalsförslag på EgenMix, kontakta kundservice på telefon 0454-818 00.

 –

Elpriser FÖRETAG

Fast elpris

Här binder man sitt elpris från ½ år upp till 5 år på den prisnivå som råder då avtalet tecknas. Ingen kan i förväg veta när det är rätt tillfälle att binda priset. Det är som att binda räntan – först efteråt får man svaret. Å andra sidan vet man alltid sitt elpris.

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (Södra Sverige)

Elområde

5 år
3 år
2 år
1 år
1/2 år
Avtalstid ⇒
Elområde 4 (södra Sverige)
39,9(39,9)
39,9(39,9)
40,9(40,9)
42,9(42,9)
41,2(41,2)
Elområde 1-3
38,9(38,9)
38,9(38,9)
39,9(39,9)
41,9(41,9)
40,2(40,2)

Priserna gäller fr o m 2018-03-01

Priserna är angivna i öre/kWh inklusive avgift för elcertifikat.
Inom parantes är priserna angivna inklusive avgift för elcertifikat.

Det tillkommer en månadsavgift om 18,40 kr. Priserna gäller för avtalsstart senast 1 mars 2018.

Moms:
För föreningar tillkommer moms på alla uppgifter, se privata delen av webbplatsen: http://www.karlshamnenergi.se/el/teckna-avtal/vara-priser/

Prisjämförelse

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (södra Sverige)

Elförbrukning

5 år
3 år
2 år
1 år
1/2 år
Avtalstid ⇒
2 000 kWh
50,949,9
50,949,9
51,950,9
53,952,9
52,251,2
5 000 kWh
44,343,3
44,343,3
45,344,3
47,346,3
45,644,6
20 000 kWh
41,040,0
41,040,0
42,041,0
44,043,0
42,341,3

I jämförpriserna ingår elpris, avgift för elcertifikat och fast avgift men inte nätavgifter. Priserna är angivna i öre/kWh. Gäller avtalsstart senast 1 mars 2018. Avgiften för elcertifikat gäller tills vidare och kan komma att ändras under avtalsperioden.

Teckna elavtal

Rörligt elpris

Rörligt elpris är lite av en utmaning. De som vill spekulera lite kan välja ett pris som är kopplat till den nordiska elbörsen, Nord Pool. Det Rörliga elpriset utgår från Karlshamn Energi Elförsäljning AB:s inköpspris + moms. Till detta kommer vid var tid gällande elcertifikatsavgift och påslag. Avtal om Rörligt Elpris löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av en månad.

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (södra Sverige)

Rörligt pris(December 2017)

Elområde 4 (södra Sverige)
39,2 (33,6)
Elområde 1-3
37,5 (31,9)

Priserna är angivna i öre/kWh inklusive påslag samt gällande kostnad för elcertifikat. Inom parantes är priserna angivna exklusive påslag och elcertifikat.

Det tillkommer en månadsavgift om 18,40 kr.

Påslag 2,5 öre/kWh
Elcertifikat: 2,9 öre/kWh

Moms
För föreningar tillkommer moms på alla uppgifter, se privata delen av webbplatsen: http://www.karlshamnenergi.se/el/teckna-avtal/vara-priser/

Prisjämförelse

 • Elområde 1-3
 • Elområde 4 (södra Sverige)

Elförbrukning

Elområde 1-3
Elområde 4
2 000 kWh
48,5
50,2
5 000 kWh
41,9
43,6
20 000 kWh
38,6
40,3

I jämförpriserna ingår elpris, avgift för elcertifikat, moms och fast avgift. Priserna är angivna i öre/kWh. Gäller avtalsstart senast 1 mars 2018. Jämförpriset baseras på senaste månadens rörliga elpris. Avgiften för elcertifikat gäller tills vidare och kan komma att ändras under avtalsperioden. I elpriserna ovan ingår inte elnätavgifterna som du betalar till ditt elnätbolag.

Teckna elavtal

EgenMix

EgenMix är elavtalet där du får bestämma förutsättningarna. Allt enligt tanken att du ska ha ett avtal som är precis lagom för dig. Du väljer därför hur stor andel av ditt elpris som ska vara fast under avtalstiden, samt hur mycket som ska baseras på ett rörligt pris. Du väljer också avtalstid – från ett halvår och upp till 5 år.

MIXA SOM DET PASSAR DIG

Genom att kombinera fast och rörligt pris får du den mix som passar dig bäst. Som du ser av vårt räkneexempel nedan kommer du med ett mixat elpris aldrig att ha det dyraste alternativet. Ditt pris kommer att ligga någonstans mellan fast och rörligt – och du väljer själv exakt hur många procent som ska baseras på fast respektive rörligt pris. Du kan välja 50/50, 75/25, 16/84 eller vad du vill så länge summan blir 100 procent! På din faktura kommer du sedan att se hur många kWh du har förbrukat samt vad dina fasta och rörliga delar kostar.

RÄKNEEXEMPEL

För att visa hur ett mixat pris kan se ut i två olika situationer har vi gjort ett räkneexempel. Vi tittar dels på december 2010 när det rörliga priset var högre än det fasta, och dels på december 2012 då det fasta var högst. Vi har räknat med ett fast elpris på 50 öre/kWh och en elanvändning på 20 000 kWh/år (villa med elvärme). Vi uppskattar elanvändningen i december till 2 000 kWh.

Kostnad december 2010
100% rörligt elpris (83,29 öre/kWh)1 840 kr
100% fast elpris (50,00 öre/kWh)1 000 kr
50% fast, 50% rörligt1 333 kr

Kostnad december år 2012
100% rörligt elpris (40,60 öre/kWh)   950 kr
100% fast elpris (50,00 öre/kWh)1 000 kr
50% fast, 50% rörligt   975 kr

Vill du ha ett avtalsförslag på EgenMix, kontakta kundservice på telefon 0454-818 00.